Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

MIKETS
av Rabbin Meir Horden

Jakobs söner Ruben och Juda försöker övertyga honom att låta Benjamin följa med till Egypten, men han är orolig. Två försök görs av bröderna, ett som misslyckas och ett som lyckas. Vad är skillnaden mellan bröderna?

Rubens förslag verkar mycket övertygande. Han är beredd att ta ett hårt straff om han inte klarar av sina åtaganden. ”Mina båda söner må du döda, om jag inte för honom åter till dig. Anförtro honom åt mig, jag ska föra honom tillbaka till dig.” (1MB 42:37) Juda å sin sida är inte beredd att ta något straff. Han har bara en vag kommentar till det hela: ”Jag vill ansvara för honom. Om jag inte för honom åter till dig och ställer honom inför ditt ansikte, så vill jag vara en syndare inför dig i all min tid” (1MB 43:9). Varför litar då Jakob mer på Juda än på Ruben?

Förklaringen till detta tillskriver Rambam skillnaden i de båda brödernas personligheter. Ruben har redan visat sin maktlöshet i det fruktlösa försöket att rädda Josef, men Juda visade auktoritet.

Ruben och Juda är två bröder som har en gemensam nämnare. Det är de enda vars namn klart nämns i samband med försäljningen av Josef. Båda hade begått överträdelser inom familjelivet: Ruben med Bilha och Juda med Tamar. Men deras inställning till dessa misstag var helt olika.

Ruben lider stora kval över sina synder. Han sysselsätter sig med det förgångna och försöker göra bot eftersom han förstår att han inte kan ändra på verkligheten. Han försöker rena sig från synden, att flytta ansvaret för det som hänt från sig själv. Hans lidande och botgöring är inte menade att rätta till det som hänt utan att avskilja dessa gärningar från sig själv, gärningsmannen. Därför klär han sig i säckväv och fastar i många år för att göra bot för synden med Bilha. Det är av exakt samma anledning han river sönder sina kläder när han inte hittar Josef i brunnen och därför är han beredd att ta ett hårt straff om han inte återbördar Benjamin. Juda, å sin sida, koncentrerar sig inte på sig själv, utan på att korrigera hela världen. Hans överträdelse när det gäller Tamar är grövre än Rubens, som blandat ihop Jakobs sovarrangemang. Ändå lyckas Juda vända sin överträdelse till en bedrift genom att gifta sig med Tamar. Även när det gäller Benjamin var det inte Judas mening att göra bot för något misstag. Han tar hela ansvaret för Benjamin utan möjlighet till botgörelse ens i en kommande värld. På detta sätt rättar Juda också till sitt brott mot Josef. För Juda var inte försäljningen av Josef något ”taktiskt misstag”, utan en medveten överträdelse som han inte gör bot på genom att späka sig utan genom att ta hela ansvaret själv för Benjamin och han är beredd att bli slav i hans ställe, precis som med Josef.

Både Rubens och Judas agerande är viktiga exempel på G-ds vilja, men när Jakob måste välja en kung i Israel, väljer han ändå Juda.