Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: VARFÖR FIRAR VI INTE CHANUKAH I SJU DAGAR?
av Rabbin Meir Horden

Fråga: Varför firar vi Chanukah i åtta dagar, då miraklet rör de sju dagar som oljan inte borde ha räckt till?

Svar: 1. Den första dagen i helgen är för att minnas den militära segern. ’På den 25 Kislev reste sig judarna från striden med sina fiender’.

2. Själva upptäckten av den återstående rena oljan var märkt med Kohen Gadols sigill, i sig själv ett mirakel.

3. Den upptäckta oljan delades upp i åtta ”portioner” för att räcka de åtta dagarna som krävdes för att tillverka ny olja. Fram till dess skulle menoran bara tändas för en kort stund varje kväll. Mirakulöst nog brann den lilla kvaliteten olja som fyllts på i menoran på kvällen, hela nästa dag.

4. Efter att menoran fyllts på med den olja som fanns var kruset fortfarande fullt.

5. Menoran fylldes på med den olja som fanns, men efter att ha brunnit hela natten var den på morgonen lika full med olja.

6. Grekerna förbjöd omskärelse och detta påbud var det strängaste av alla påbud som de utfärdade. När Hasmonéerna besegrade sina fiender gladdes de åt förnyandet av förbundet med omskärelse som utförs på den åttonde dagen av ett barns liv.

7. Första dagen använde de tunna veckar, som bara kunde suga upp en liten kvantitet olja; de delade också upp oljan av vilken de bara fyllde på lite grann i menoran. Mirakulöst brann menoran med fullt ljus hela natten och samma sak hände de återstående nätterna.

8. Lerkruset hade sugit upp en del av oljan så att det inte fanns tillräckligt med olja ens för en dag.