Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

VAJESHEV
av Rabbin Meir Horden

En man gör en resa och upptäcker vid framkomsten att målet inte är det han planerade.

Denne man var Josef, som lämnade sin faders hus för ett kort besök i Sikem och efter ha upplevt många uppskakande händelser långt bort från sin familj, slutligen hamnar i Egypten.

”… sa Israel till Josef: ’Se, dina bröder vaktar fåren i Sikem. Gör dig redo, jag vill sända dig till dem.’ Han svarade honom: ’Jag är redo’. Då sa han till honom: ’Gå och se efter, om det står väl till med dina bröder, och om det står väl till med fåren, och kom tillbaka till mig med svar.’ Så sände han honom iväg från Hebrons dal. Och han kom till Sikem”. (1MB 37:13-14)

Jakobs mening var att Josef skulle besöka sina bröder, men när Josef träffade dem avundades de honom eftersom fadern föredrog honom framför dem.

Därför beslöt de att sälja honom till ismaeliterna, som sedan sålde honom som slav till Egypten.

Detta är det stora dramat, fullt av mänsklig smärta och med ett dramatiskt slut som bevisar G-ds kontroll över universum.

Vi som människor känner våra begränsningar när vi ibland planerar olika gärningar och ser att resultatet av dessa blir annat än vad vi planerade.

Detta kan leda till depression och apati eftersom vi känner att vi är på väg till ett okänt mål som vi inte kan påverka.

Motsatsen är det bibliska sättet att tänka.

Vi måste alltid försöka göra vårt bästa även om livet är som ett skådespel. Varje enskild roll har ingen betydelse för sig själv, men tillsammans blir de till en hel pjäs.

Det är så här veckans avsnitt utspelar sig: Josef såldes till Egypten, Israels barn utvandrade dit och genomled förtryck och slaveri, men med G-ds hjälp mottog de Toran i öknen, de bosatte sig i Israels land och blev ett folk av betydelse i världen.

Även om var och en av ”aktörerna” i detta drama bara tänkte på sin egen roll, ”regisserades” dramat av G-d för att resultatet skulle bli det rätta…