Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: HUR VET MAN ATT REN ÄR KOSHER?
av Rabbin Meir Horden

Fråga: Hur vet man att ren är kosher?

Svar: Ren-kött är kosher, förutsatt att ett antal kriterier är uppfyllda.

Givetvis måste det finnas med i Torans uppräkning av vilka djur, eller vilka egenskaper ett djur måste ha, som är kosher. Renen kan räknas i samma grupp som ”ayal”, dvs hjortdjur. Den idisslar och har klövar.

Alltså är detta grundläggande kriterium uppfyllt – djuret i sig finns med på den gudomliga listan över vilka djur som en jude får äta.

Ett annat krav, som definieras av bland andra Chazon Ish, är att det måste finnas en tradition (mesorah) bland människorna i landet att äta detta djur. Bakgrunden till denna halacha är den otydlighet och okunskap som kunde (och i vissa fall fortfarande kan) uppstå när det gäller vilket djur som egentligen menas i den bibliska uppräkningen av kosher djur. Vad gäller vissa djur har inte Torans benämning använts på mycket lång tid – och man vet inte längre exakt vilket djur som åsyftas.

I vårt fall så är hjortdjur och renar välkända sedan tidigare.

För att kunna ätas av en jude måste sedan djuret vara friskt och slaktas på ett kosher vis. Vårt renkött kommer från Finland. Den ren-slakt i Finland som räknas som kosher övervakas av den finska överrabbinen Simon Livson.