Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: VARFÖR SKA EN KVINNA HA TÄCKT HUVUD?
av Rabbin Meir Horden

Fråga: På vad baserar sig denna lag i de fem Moseböckerna: ”En jude / judinna ska ha övertäckt huvud”? (fortsättning från förra veckan)

Svar: Under biblisk och talmudisk tid täckte kvinnorna sina huvuden med schalar eller slöjor som ett tecken på anständighet och kyskhet. Att blotta en kvinnas hår betraktades som en förödmjukelse, vilket vi förstår av sedvänjan från bibliska tider att blotta en otrogen kvinnas huvud: ”Och prästen ska ställa fram kvinnan inför Herrens ansikte, och lösa upp kvinnans hår, och lägga på hennes händer åminnelseoffret, det är misstankeoffret”. (3MB 5:18)

Kvinnornas täckande av håret var en symbol för kyskhet, vilket vi ser från följande exempel i Mishna: ”De som bryter mot Dat Moshe eller Dat Jehudit ska man skilja sig från och Ketuban går förlorad för dem. Vad kan dessa brott bestå av? Att föda sin make med spannmål av vilket tionde inte tagits, att sammanleva under Niddah, att inte ta Challa när man bakar bröd, att inte hålla sina löften, att gå ut med obetäckt huvud, spinna garn på marknadsplatsen och att tala med främmande män… Följande gärningar bryter mot Dat Jehudit: Att vistas barhuvad på marknaden eller allmän plats eller på ett torg fullt av folk, utan schal som alla kvinnor bär, även om hennes hår är täckt med en huvudduk.” (Mishna Ketubot, kap. 7:72a)

De flesta rabbiners åsikt är att kvinnan inte behöver täcka sitt hår i sitt eget hem. Den tradition som var vanlig i Ungern hos ortodoxa judar, att gifta kvinnor klippte av sig håret och täckte huvudet med peruk, är enligt min mening inte korrekt, då det inte finns någon befallning i Toran om att kvinnor ska göra sig mindre vackra, samt att det finns många exempel i Toran där en kvinnas skönhet prisas.