Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

VAJTESE
av Rabbin Meir Horden

På vägen mellan Beer Sheva och Haran bad Jakob till G-d. Han hade just vaknat upp, upprymd av den fantastiska drömmen om stegen där änglarna gick upp och ner. ”Och Jakob gav ett löfte och sa: ’Om G-d är med mig och bevarar mig under den resa som jag nu gör och ger mig bröd att äta och kläder att klä mig med.” (1MB 28:20)

Här finns några passusar som drar till sig vår uppmärksamhet: ”bröd att äta” och ”kläder att klä mig med”… Låter det inte konstigt att stå inför G-d och det enda man begär är minimikraven för att kunna leva?

Jakob bad inte om rikedomar, vackra kläder eller påkostad mat. Allt han bad om var det minsta lilla för att överleva.

Hade inte Jakob någon ambition?

En av de mest berömda kommentatorerna till Toran, Rabeinu Bechayai, sa att detta är de rättfärdigas väg i livet. De ber inte om överflöd eller mer än vad de behöver, även om judendomen tillåter oss att njuta av livet. Jakob lär oss att den som fruktar G-d ska alltid vara nöjd med sin lott och inte trakta efter överdåd, då jakten på materiella värden gör oss spända och hindrar oss från att vara lyckliga. Jakob lämnar sina föräldrars hus och måste klara sig själv. Han kommer att behöva ha att göra med ohederliga människor vars enda mål i livet är omåttlighet.

Jakob har sin starka tro på G-d, vilket innebär att nöja sig med vad man har. Detta karaktärsdrag motsäger emellertid inte varje människas ambition att lyckas i livet, vilken inte får kvävas utan ska styras i rätt riktning.

Jakob säger att ”när jag kommer att nöja mig med vad jag har och inte söker efter materiella ting som högsta mål i livet… då ska Herren vara min G-d”. (1MB 28:21)

Våra lärde säger i Mishna: ”Den är lycklig som är nöjd med sin lott”. (Pirkei Avot)