Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: VARFÖR SKA EN JUDE TÄCKA SITT HUVUD?
av Rabbin Meir Horden

Fråga: På vad baserar sig denna lag i de fem Moseböckerna: ”En jude / judinna ska ha övertäckt huvud”?

Svar: En kippa, eller yarmulke på jiddish, är en kalott som bärs av judiska män. Den tidigaste hänvisningen som vi kan finna i Toran är i Shemot 28:4, där den kallas ”mitznefet” och var en sorts hatt översteprästen bar under tjänstgöringen i Templet.

Att täcka huvudet är ett tecken på sorg som vi kan se när kung David täckte sitt huvud när han sörjde sin son Avshalom (2:a Samuelsboken 15:30) eller när Aron och hans söner förbjöds täcka sina huvuden när de befann sig i uppenbarelsetältet, eftersom de då skulle glädjas (3MB 10:6).

Det finns egentligen ingen uppmaning i Toran om att vi måste täcka våra huvuden, men vi kan finna en i Talmud, Kiddushin 38, där Rabbin Huna ben Joshua säger: ”Jag har aldrig gått fyra kubits (ett längdmått) med obetäckt huvud, eftersom G-d dväljs över mig”.

Traditionen bjuder att man bär kippa när man är vaken, vilket passar ordet yarmulkes förklaring – Yare mi Elokim – Frukta G-d!

Även om tyska och franska judar några århundraden tillbaka gick barhuvade är traditionen i alla nutida judiska församlingar att alltid bära huvudbonad.

De regler som gäller för damers huvudbonad kommer att behandlas vid ett senare tillfälle.