Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

TOLDOT
av Rabbin Meir Horden

Denna veckas avsnitt handlar till största delen om de två tvillingbröderna Esau och Jakob. Deras första osämja började redan i moderlivet. ”Men barnen stötte varandra i hennes liv…” (1MB 25:22)

Dessa ord understryker motsättningarna mellan bröderna, som varade under hela deras livstid, och även deras olika personligheter – ”vayitrotzetzu”.

Midrash berättar att när deras moder Rebecka gick förbi Shems och Erevs yeshiva försökte Jakob att bli född och när hon gick förbi en plats med avgudabilder var det Esaus tur.

Som pojkar kunde deras föräldrar inte upptäcka några skillnader bröderna. De uppfostrades och utbildades likadant, enligt de regler som gällde för Abrahams hus, men när de växte upp ser vi att de båda brödernas karaktärer utvecklades i olika riktningar.

”Och barnen växte upp. Och Esau blev en skicklig jägare, som höll sig ute på marken. Jakob blev en fromsint man, som bodde i tält.” (1MB 25:27)

Lite senare, när de bråkade om en tallrik soppa, beskriver Toran Esaus personlighet på följande sätt:

”En gång då Jakob höll på att koka något till soppa, kom Esau hem från marken, utmattad av hunger. Och Esau sa till Jakob: ”Låt mig få till livs av det röda, det röda du har där; ty jag är utmattad av hunger”. Därav fick han namnet Edom.

Men Jakob sa: ”Sälj då nu åt mig din förstfödslorätt”. Esau svarade: ”Jag är ju döden nära; vad gagnar mig då min förstfödslorätt?” Jakob sa: ”Så ge mig nu din ed på det”. Och han gav honom sin ed och sålde så sin förstfödslorätt till Jakob. Men Jakob gav Esau bröd och linssoppa. Och han åt och drack och steg sedan upp och gick sin väg. Så ringa aktade Esau sin förstfödslorätt”. (1MB 25:9-34)

Midrash förklarar vad som hände mellan bröderna: ”Jakob hade lagat soppan när Esau kom in och frågade: ”Vad för slags soppa är det?” Jakob svarade: ”Idag är det den dag vår förfader dog och denna soppa är ett tecken för sorg”. Esau frågade: ”Till och med en sådan rättfärdig man kan dö?” Jakob svarade: ”Ja, alla kan dö”.

Då sa Esau: ”Jag tror inte att den rättfärdige får någon belöning” och började att utföra onda handlingar. När Jakob såg sin broders uppförande frågade han sig själv: ”Kan denna man företräda det judiska folket i framtiden?”

Nu ser vi klarare. Esau söker bara nöjen och personlig vinning, utan att söka en andlig dimension. Han har ingen framtidsvision som rättfärdigar hans uppförande. Han har kopplat bort G-d och är ateist. Hela hans liv är en motsägelse till de regler som gällde i Abrahams hus.

Esau är olämplig för den ära som tillkom den förstfödde i detta fall, eftersom det skulle höja upp honom en nivå utöver den nuvarande. Inte heller har han någon framtidsvision att bli ledare för det judiska folket. Det hade emellertid Jakob och detta förstärkte hans själsliv.