Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: NÄR FÅR VI BÖRJA SHACHARIT PÅ VINTERN?
av Rabbin Meir Horden

Fråga: När är det tidigaste vi får börja säga Shacharit och speciellt nu under vintern?

Svar: Som vi skrev för ett par veckor sedan, kan vi som tidigast börja antingen 72 eller 90 minuter (relativ tid) innan soluppgången. Som vi även sa då, kan en del böner som Psukei D’Zimra och en del av välsignelserna sägas innan denna tidpunkt. Shema Israel och tillhörande välsignelser bör inte sägas tidigare än 50 minuter (relativ tid) innan soluppgången, vilket också är den tidpunkt då man får sätta på sig tallit och tefillin. Om vi måste gå hemifrån ännu tidigare, får vi emellertid säga Shema från tiden för Amod Hashachar.

Tefilat Shmone Esrei bör även den sägas efter soluppgången, men om man måste gå hemifrån tidigare får den också sägas från och med tiden för Amod Hashachar.

För att sammanfatta: Om vi måste gå till arbetet eller resa hemifrån tidigt får vi börja med Psukei D’Zimra 72 eller 90 minuter (relativ tid) innan soluppgången. Vi bör ha kommit till Yistabach 50 minuter (relativ tid) innan soluppgången, sätta på oss tallit och tefillin och sedan fortsätta med bönerna till slutet. Alla tider är relativa och ska alltid beräknas efter vilken longitud och latitud man befinner sig på.

Fråga: Om den enda minjan man har tillgång till börjar innan soluppgången, ska man då davna med denna även om tiden inte är riktig, eller enskilt på rätt tid?

Svar: Enligt de flesta uppfattningarna ska man komma till synagogan för att höra de böner som kräver en minjan (som Kedusha och Tora-läsningen) och sedan läsa resten av bönerna för sig själv på rätt tid. Om en person behövs för att fullborda en minjan ska han davna med denna.