Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: VAD GÖRA NÄR TVÅ MITZVOT KROCKAR?
av Rabbin Meir Horden

Fråga: En flicka håller kosher, men inte hennes föräldrar. Hon ombeds att hjälpa till i köket.

Ska hon lyda sina föräldrar och uppfylla mitzvan som gäller respekten för föräldrarna, eller vara olydig och uppfylla mitzvan om kashrut?

Svar: Det bästa är naturligtvis att flickan försöker övertyga sina föräldrar om vikten av att hålla kosher och på ett artigt sätt förklara sin ståndpunkt.

Om detta ändå inte är möjligt, så är det så att vi inte måste lyda våra föäldrar om de befaller oss att bryta mot en mitzva.

I denna situation var flickan inte tillsagd att äta av maten, utan bara hjälpa till att förbereda den.

Vi ser följande i 3:e Moseboken: ”… inför en blind ska du inte lägga något som han kan falla på”. Detta betyder att man inte får bidra till att judar äter treif och genom att hjälpa sin mamma skulle hon göra exakt det.

Det är dock tillåtet att ge bröd som välgörenhet som mottagaren inte får göra en bracha över.

Om flickan bara hjälper till att tillaga kosher råvaror, och maten ändå skulle serveras, även om köket inte är kosher, så är detta tillåtet, eftersom föräldrarna kanske inte är uppfostrade med judiska traditioner och inte har rätt kunskap.