Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

VAJERA
av Simcha Raz, KKL

”…och Herren uppenbarade sig för honom vid Mamres terebintlund, där han satt vid ingången till sitt tält, då det var som hetast på dagen”. (1MB 18:1)

Rashi förklarar orden i första versen av vårt avsnitt ”där han satt vid ingången till sitt tält” enligt följande: ”för att se efter om det kom någon resande som han kunde bjuda in till sitt hem”.

För de fattiga, som var vana att närma sig dörröppningar (till hemmen) och som var vana att få bröd som välgörenhet och inte genererades av detta – dem behövde man inte vänta på, de hittade själva.

Ibland fanns det emellertid en ”vägfarande” bland dem. En respektabel fattig person som närmade sig dörren, men backade och sedan närmade sig den igen. Varje gång kände han sig illa till mods och återvände samma väg han kommit. Han hade inte mod att stiga fram och räcka ut handen.

En vägfarande av denna sort måste man vänta på vid ingången till sin bostad.

Det var en het, torr dag, den sorts dag som gör att människorna stänger in sig själva i sina hem mot den brännande solen. Vår åldrige förfader, Abraham, 100 år gammal, ”satt vid ingången till sitt tält” (1MB 18:1) och väntade på gäster som kanske skulle komma att passera, trots att chansen var liten att hitta någon ute en sådan het dag.

Talmud säger (Traktat Baba Metzia, sid. 86, spalt B):

”Rebbe Chama Bar Chanina sa: Samma dag, den tredje dagen efter Abrahams omskärelse, kom G-d och frågade om Abrahams hälsa. Herren tog solen ifrån dess plats (gjorde så att den sken med starkt ljus), så att inga gäster skulle störa denna rättfärdiga man. Abraham skickade ut sin tjänare Eliezer för att leta efter gäster, men han hittade inga. Abraham sa: ’Jag tror dig inte’ och gick själv ut”.

Det finns bara en man som Abraham, som på den tredje dagen efter sin omskärelse, när han själv led av smärtor, var besviken på att det inte fanns några gäster att bjuda in. Han kunde inte gömma sig inne i sitt hem och bara leva för sin egen skull. Han kunde inte sitta hemma utan att visa gästfrihet, ens för en dag. Denne sjuke man steg upp från sjuksäng och gick ut för att söka vägfarande.

G-d såg att Abraham var modfälld för att inga resande kom till hans dörr. Han kallade på änglarna och bad dem infinna sig hos Abraham: ”Han tog dit änglarna till honom i form av män” (Baba Metzia 86b).

”Ty därtill har jag utvalt honom, för att han ska befalla sina barn och sitt hushåll efter sig… att utöva rättfärdighet” (1MB 18:19).