Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: HUR TIDIGT KAN MAN DAVNA SHACHARIT?
av Rabbin Meir Horden

Fråga: Hur tidigt kan man davna Shacharit på morgonen?

Svar: Det står mycket tydligt i halachan betydelsen av att davna på rätt tid och särskilt vid den här tiden på året när dagarna blir kortare och kortare.

För att svara på frågan måste vi se till morgonbönens alla delar och de regler som gäller för dessa:
1) Birkot Hashachar
2) Den tidpunkt när vi får sätta på oss tallit och tefillin
3) Psukei D’Zimra
4) Shmone Esrei

Talmud säger att det optimala sättet att uppfylla mitzvan är att säga Shema Israel vid soluppgången, vilket är när övre delen av solen blir synlig ovanför horisonten, vid havsytan.

Den tidigaste tiden man kan säga Birkot Hashachar är Chatzot, dvs midnatt. Den tidigaste tiden man kan säga Psukei D’Zimra är 72 halachiska minuter (vilket inte är det samma som vanliga minuter) före soluppgången.

Om en person behöver davna tidigt för att kunna gå till jobbet, bör denne davna med en minyan enligt följande: säg fram till Birkot Kriyat Shema utan tallit och tefillin, vänta in MeSheYakir (ca 60 minuter innan solens uppgång i Jerusalem), ta sedan på tallit och tefillin och fortsätt.

I Stockholm hålls våra G-dstjänster alltid efter MeSheYakir, vilket betyder att vi alltid kan ta på tallit och tefillin på vardagar.