Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

LECH LECHA
av Rabbin Meir Horden

Vi läser i veckans avsnitt om Abraham och hans brorson. De hade båda stora fårahjordar som betade på samma mark, men fåraherdarna började bråka med varandra.

Abraham föreslog att han och Lot skulle finna olika områden att bo i och Lot gick med på förslaget. Han beslöt sig för att bosätta sig i Sodom, även om befolkningen där var ond och syndfull.

Sedan läser vi om kriget som ägde rum i närheten av Sodom och att Lot togs till fånga. ”Men en av de räddade kom och berättade detta för Abram, hebréen” (1MB 14:13)

Abraham lyckades rädda sin brorson. Detta är första gången som vi ser att judiska folket refereras till som hebréer – ivrim.

Kommentarerna till Toran har haft svårigheter att förklara namnet ”Hebréen Abram”.

En av de lärde i Midrash säger att ”Hebré” betyder ”andra källan” – Me’Ever – av floden Prat. Men denna förklaring är inte uppenbar, eftersom föregående avsnitt handlar om den plats Abraham kom ifrån och det finns ingen anledning att nämna det igen i detta avsnitt.

Den andra åsikten är att en av Abrahams förfäder var Ever, som var barnbarnsbarn till Shem, som i sin tur var son till Noach. Men även denna förklaring är inte självklar. Abraham var en större man än sin släkting, så varför nämna honom alls?

Den tredje åsikten, som kanske är den rätta, är att Ivri betyder att hela världen stod på ena sidan och Abraham stod ensam på den ”andra sidan” – Me’Ever.

Abraham var ensam om att stå för sina åsikter och att tillbe endast en gud och det var viktigt för honom, innan gick in i kriget mot de fyra mäktiga konungarna, att veta att G-d var med honom för att han skulle kunna rädda sin brorson och sedan kunna övertyga folket om sin nya tro.

Detta visar att hans anledningar att agera skilde sig från vanliga människors, eftersom de inte var grundade på vanliga värderingar utan på tro, i likhet med Ben Gurion och Israel, som gick i krig mot Arabförbundets arméer, mångdubbelt starkare än Israels.

Vi kan förstå att hela världen står på en sida och att vi står på den andra när det gäller andliga förhållanden. Hela världen har en gång tillbett avgudar och varit hedningar. Abraham var den ende som tillbedde en enda gud.

Världen har förändrat sig och fler folk har anammat religioner som endast tillber en gud, men hela världen står ändå på en sida, och de judiska värderingarna, som inte går att rucka på, på den andra, vilket är vår styrka som evinnerligt folk.