Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

NOACH
av Rabbin Meir Horden

De släktled som uppstod ur Noachs efterkommande, överlevande från syndafloden, levde sina liv i jämlikhet och demokrati.

De levde som nomader och utvecklade sina praktiska färdigheter och sina materiella omständigheter.

När Nimrod blev konung införde han nya regler:

”Men Kus födde Nimrod. Han var den förste som upprättade ett välde på jorden. Han var också en väldig jägare inför Herren. Därför brukar man säga: ”En väldig jägare inför Herren, som Nimrod.” Och hans rike hade sin början i Babel, Erek, Acckad och Kalne, i Sinears land.” (1MB 10:8-10)

Nimrod var den förste härskare som Toran kallar ”Gibor B’aretz” – en man av välde – och han såg själv sitt hjältemod som det väsentliga i världen.

Sin styrka använde han inte till att hjälpa de svagare eller till att företräda rättvisan, utan för sina egna ändamål.

Nimrod var en hjälte, men samma ord på hebreiska används också för människojägare. Både människan och de vilda djuren kan lockas i fällor med hjälp av trick.

Han visste hur man kontrollerade människor och hur man utnyttjar deras svagheter och han var den förste som införde ett nytt styrelseskick – diktaturen. Detta gjorde han med två medel.

Abarbanel, en berömd kommentator som levde i Spanien under 1400-talet, sade:

”Först gjorde han sig själv till en stor jägare och jagade vilda djur och besegrade dem. När människorna såg hur han besegrade björnar och lejon, med all deras styrka, blev även de rädda för honom och kunde besegras. Till detta refererar texten ”...han var också en väldig jägare inför Herren”.

Det fanns ingen större jägare än han själv i hela världen.

Han namn blev en visa fram tills tiden när Toran skrevs. Därför står det: ”En väldig jägare inför Herren”.

Det är också möjligt att Nimrod offrade en del av de djur han lagt ner till G-d, för att imponera med sin gudfruktighet och erövra folkets kärlek. Detta antyds i orden ”En väldig jägare inför Herren”.

Sedan byggde han vakttorn och starkt befästa städer, ifrån vilka han kunde härska över hela landet.

Fruktan och rädsla för Nimrod, förskansad i ett avskräckande torn, inspirerade invånarna i området. Detta antyds i texten ”och hans rike hade sin början i Babel, Erek, Acckad och Kalne”. För han skapade dem där, i riken med makt. Där byggde han sin tron och sitt kungadöme”.

Toran berättade för oss att han var ”en väldig jägare inför Herren” och Rashi förklarar att han försökte förmå folket att revoltera mot G-d.

I likhet med andra diktatorer accepterade inte Nimrod andra myndigheter än sig själv. Han visste att om han försökte ta kontroll över människor med fri vilja, skulle hans makt vara begränsad. En diktator måste stå i centrum.

Nu förstår vi också bättre varför G-d ansåg byggandet av Babels torn vara en synd och vem som planterade fröet till idén.

”Och de sade: ”Kom, låt oss bygga en stad åt oss och ett torn, vars spets räcker upp till himmelen, och så göra oss ett namn. Vi kunde annars bli kringspridda över hela jorden.” (1MB 11:4)

Våra lärde förklarar att Nimrod var intiativtagare till tornet och han lät bygga det som ett monument över sig själv och över sin krigsförklaring mot G-d.

Nimrod försökte även att få alla att tänka som han själv. ”Och hela jorden hade enahanda tungomål och talade på enahanda sätt”. (1MB 11:6)

Människan behöver kunna tänka fritt och detta är skälet till att G-d straffade alla folk genom att skingra dem över hela världen, så att de skulle kunna utvecklas självständigt och finna G-d av sin egen vilja.