Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

SUKKOT
av Rabbin Meir Horden

”Och ni ska på den första dagen ta frukt av era skönaste träd, kvistar av palmer och grenar av lummiga träd och pilträd, och ska vara glada i sju dagar inför Herren, er G-ds, ansikte.” (3MB 23:40)

Mitzvan med De Fyra Sorterna är en av de viktigaste och mest påtagliga av alla Sukkots påbud. De fyra sorterna är: Etrog, Lulav, Hadass och Arava.

Våra lärde fann många symboler och liknelser i Arba Minim. Följande är en liknelse som symboliserar det judiska folkets styrka.

Etrog – Inom naturen sitter varje frukt eller grönsak fast i stjälken av plantan eller trädet under hela den period den växer, och när frukten är mogen avskiljer den sig. Etrogen är ett undantag. Den faller inte ner från trädet ens när den är mogen. Talmud (Sacka 35) citerar Toran (Etz Hadar). Hadar betyder även ”det som fortsätter att leva” på hebreiska, dvs den slutar inte att leva på grund av förändringar i klimatet. Detta är en bild av det judiska folket. Vi är förbundna med livets träd, vilket är vår arvedel, en förbindelse som inte ens bryts under svåra förhållanden. Detta kan vi se på hur vårt folk överlevt de svåraste umbäranden. Starka folk som en gång regerade över hela världen, försvann med lätthet när omständigheterna förändrades. Det judiska folket har alltid fortsatt att leva på grund av sin tro på G-d, som uppmuntrat dem även under svåra tider – i likhet med etrogen som förblir förbunden med trädet även under de hårdaste klimat.

Lulav – Det som karaktäriserar en lulav är de långa tunna bladen som täcker hela växtens ”ryggrad” och som inte kan tas loss. Detta är likt vår förhoppning att de två generationerna, föräldrar och barn, ska vara en enhet, utan motsättningar mellan åldrarna.

Hadass – Våra lärde säger att ordet tredubbel i samband med hadass betyder att det judiska folkets grund består av tre grundsatser: Kärleken till G-d: ”Du ska inga andra G-dar hava jämte mig”; Kärleken till människan: ”Du ska älska din nästa såsom dig själv”; Kärleken till Eretz Israel: ”... Du ska lova Herren, din G-d, för det goda land Han har givit dig...”

Arava – Detta ser ut som en enkel kvist, men å andra sidan är den grön och fräsch, och när blir den på detta vis? Jo, när Arava växer nära vatten eftersom Arava inte kan överleva av sig själv. Det är samma sak med det judiska folket. Utan kontakt med våra källor av kunskap och våra traditioner torkar vi ut, men när vi är nära dessa känner vi oss pigga och fulla av liv.

Genom Arba Minim och genom att lära oss vad de symboliserar upplever vi glädjen med Sukkot. Chag Sameach!