Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: VARFÖR LÄSER VI YIZKOR PÅ JOM KIPPUR?
av Rabbin Meir Horden

Fråga: Varför läser vi Yizkor på Jom Kippur?

Svar: I Yizkor minns man de avlidnas själar i en bön till G-d och genom ett löfte att ge pengar till tzedaka. Detta baseras på principen att en mitzva för de levande påverkar de dödas själar, när mitzvan utförs med dem i åminne.

På Jom Kippur läses Yizkor för att be om försoning och ge tzedaka å de avlidnas vägnar, eftersom det krävs försoning även för bortgångna personer. Av denna anledning nämns Jom Kippur ofta i plural: Jom HaKippurim (försoningarnas dag), för att inkludera försoning för såväl levande som döda.

Yizkor läses också på Shemini Atzeret, på de sista dagarna i Pesach och på Shavuot. Även dessa dagar betonar Toran betydelsen av tzedaka, ”var och en ska ge vad han kan” (5MB 16:16).

En annan orsak för att läsa Yizkor är att då Templet fortfarande fanns, vallfärdade människor till Jerusalem för de tre nämnda högtiderna. Reellt sett borde det inte finnas plats för alla judar i Templet. Men trots att de stod sammanpackade, fanns det enligt Pirkei Avot mirakulöst nog alltid gott om plats för dem att knäfalla inför G-d.

En av orsakerna till detta mirakel var att de rättfärdigas själar, som samlades i det himmelska Templet (som inte har några fysiska begränsningar), sänkte sig ner till Templet på jorden och välsignade det med gränslösa egenskaper.

I våra dagar, när vi inte har något fysiskt Tempel att besöka, minns vi de avlidnas själar så att deras meriter välsignar även oss och ger oss utrymme att be.