Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

JOM KIPPUR
av Rabbin Meir Horden

Tonvikten på Jom Kippur är möjligheten att göra teshuva.

Detta är värt att fundera på. Ena stunden kan vi vara ”osams” med G-d på grund av de synder vi begått , och i nästa minut, om vi ångrar oss, kan vi vara nära Honom.

Detta är ingen godhet som ska tas för given. Det finns egentligen inte någon logisk förklaring till den.

Egentligen, om någon gör något fel, ska han straffas för sina onda gärningar. Botgöring ska inte kunna sudda ut dessa synder som om de inte hade hänt.

Traktat Brachot 34b säger att ”där de som gör teshuva står, kan inte de rättfärdiga stå”. Vad betyder detta?

En kung har två tjänare, av vilken en har syndat och gjort bot, och den andre aldrig gjort något som är fel.

Vilken tjänare kommer kungen att favorisera?

Kungen kommer att favorisera den som felat och gjort bot. Anledningen till detta är att kungen nu vet att denna tjänare går att lita på. Han frestades, syndade och återvände till slut. Kungen kan nu med säkerhet förutsäga att denna tjänare inte kommer att göra honom besviken igen.

Den andre, emellertid, har kungen ingen aning om vad han kommer att göra om han syndar. Kommer denne tjänare att göra bot eller inte?

När vi gör bot efter att ha syndat, ökar det vårt värde i G-ds ögon, eftersom Han vet att vi kommer att göra allt för att inte göra om samma synd igen.

Det andra sättet att förstå frågan om syndaren kontra icke-syndaren är att se framför sig det rep som förbinder människan till G-d. När någon syndar, sträcks repet ut mer och mer och börjar att repa upp sig, vilket gör att syndaren blir mer och mer avlägsen till G-d.

När han till slut gör teshuva blir emellertid förbindelsen inte bara som den var, utan närmare. Anledningen är att G-d gör knutar i repet där trådarna börjar att gå upp, vilket gör att repet blir kortare och detta medför en närmare förbindelse till G-d.

Må vi alla förtjäna att bli Ba’alei Teshuva, ”människor som gör bot”, och på så sätt förstärka vår förbindelse med G-d.

Gmar chatima tova!