Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: HUR FUNKAR ERUV TAVSHILIN?
av Rabbin Meir Horden

Fråga: I år kommer våra helgdagar (Rosh Hashana, Sukkot och Shemini Atzeret) att åtföljas av shabbat. Hur kan man då ordna med måltiderna?

Svar: I Mishna står det att om Jom Tov infaller på en fredag, får man inte laga mat från fredag kväll till lördag, men man får laga mat på helgdagen, Jom Tov, och om det finns mat kvar så får man äta den på lördagen.

Ett annat system är att göra en Eruv tavshilin, att påbörja själva matlagningsprocessen på vardagen före helgdagen och på så sätt kan man fortsätta att laga mat på helgdagen innan shabbat.

Man får däremot inte laga mat på en helgdag för en vardag. Detta påbud har tillkommit för att man ska ha fräsch och bättre mat på shabbat och för att man ska komma ihåg att spara mat för shabbat och inte äta upp allt på helgdagen.

Självklart måste maten tillagas på ett för helgdagen, Jom tov, tillåtet sätt så att man inte bryter mot halachot. Tanken bakom är att man ska börja förbereda maten på vardagen med bröd och något att äta, och enligt traditionen ska brödet ätas på seudah shlishit som är på lördagen.

Välsignelsen för eruv tavshilin är Baruch Atah Adonai, Eloheinu Melech HaOlam, Asher Kidshanu B`Mitzvotav Vetzivanu Al Mitzvat Eruv.

Traditionen är att stadens rabbin kan läsa välsignelserna och om någon glömt att göra det själv så kan man förlita sig på rabbinens välsignelse. Självklart kan även en kvinna säga välsignelsen.