Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

ROSH HASHANA
av Rabbin Meir Horden

Toran ger oss inte många uppgifter om Rosh Hashana. Den säger dock att det är den dag på vilken man blåser i shofar. Även om Moses fick många sedvänjor och halachot av G-d genom den muntliga Toran, saknar vi ändå grundläggande fakta varför vi firar Rosh Hashana.

Rosh Hashana infaller inte på något av de datum i den judiska historien som högtidlighåller minnet av någon historisk händelse såson Pesach eller någon av de andra judiska helgdagarna. Rosh Hashana är annorlunda. Det är dagen för människans skapelse, vilket ju i själva verket är människosläktets födelsedag.

Om man ser på de olika sätt som finns att fira en födelsedag, finns det tre stycken:

Det första är genom att skapa glädje. Vi har ett kalas med god mat; vi bjuder vänner och släktingar och har det trevligt tillsammans. Det andra sättet är genom att erhålla respekt och beundran. Vi får presenter, födelsedagskort, m.m. Det tredje sättet är genom självrannsakan. Födelsedagen är den tidpunkt där man ska rannsaka sitt samvete, se tillbaka på det förgångna och förbereda sig för framtiden.

Talmud jämför firandet på jorden med firandet i himlen. Där läser vi att firandet av Rosh Hashana ska inbegripa dessa tre beståndsdelar.

Den första är glädje, som förpliktigar oss att arrangera en festmåltid. När judarna under Nehemjas tid tvekade om hur de skulle fira Rosh Hashana, sa Nehemja till dem (Nehemja 8:12): ”Och allt folket gick bort och åt och drack; de sände mat de hade tillagat och gjorde sig mycket glada, ty de hade aktat på det som man hade kungjort för dem.” Här ser vi att Toran har format den första grundvalen för hur man firar Rosh Hashana.

Det andra är genom att prisa G-d. Vi utropar honom till vår konung och erkänner hans maktbefogenhet och lovar att vara honom trogna. Den första delen av Mussaf – tilläggsbönen – på Rosh Hashana, kallas Machuyot – suveränitet. Vi säger till exempel att ”hans välde härskar över hela universum”, m.m. Vi börjar också många böner med ordet Hamelech – konung.

Det tredje sättet är självrannsakan. Vi lägger våra själar framför G-d som prövar dem och fäller sin dom över varje enskild människa. Mishna säger: ”Alla människor kommer inför honom”. Den andra delen av Mussaf kallas Zichronot – påminnelser. ”Han observerar oss och ser fram till slutet av släktleden. Han ihågkommer hela universums gärningar och alla dess skapelser”. Deesa är de tre väsentliga beståndsdelarna i firandet av Rosh Hashana.

Vi blåser i shofar på Rosh Hashana, vi uttrycker vår glädje och vi utropar G-d till vår konung. Genom att blåsa i shofar har man täckt alla väsentliga beståndsdelar av firandet. Shana tova!