Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

KI TAVO
av Rabbin Meir Horden

Denna veckas avsnitt innehåller de dramatiska skälen till varför Israels barn blev så skräckslagna att G-d måste lugna dem. Detta kommer vi att läsa om i nästa avsnitt. Vilka synder måste en människa begå för att förtjäna ett sådant straff? I avsnittet Bechukotaj är anledningarna klart beskrivna och det är bland annat att inte iaktta Shanat Shmita, samt andra påbud. Men här hittar vi inga uppenbara skäl för ett sådant hårt straff. Två olika verser kan kanske ge oss en ledtråd.

”Eftersom du inte tjänade Herren, din G-d, med glädje och hjärtans lust, medan du hade överflöd på allt”. (5MB 28:47)

Maimonides förklarar att känna glädje är en del av mitzvan och inte ett sätt att utföra den på. Detta betyder att även om vi iakttar alla 613 mitzvot, men utan att känna glädje, har vi förtjänat detta straff.

Vi lär oss av detta att när människan iakttar Torans påbud med glädje, kommer detta bara att medföra att han håller flera mitzvot. Denna glädje är bevis på att människan identifierar sig med påbuden och på detta sätt inser deras värde.

Om människan känner sig tvingad att hålla mitzvot är detta ett ok som han kommer att vilja kasta av sig så snart han får möjlighet. Detta kommer att medföra att den kommande generationen inte kommer att hålla några mitzvot alls.

Vår andra ledtråd är: ”Om du inte håller alla denna lags ord, som är skrivna i denna bok, och gör efter dem, så att du fruktar detta härliga och fruktansvärda namn - Herren din G-d” (5MB 28:58)

Här talas om en människa som iakttar påbuden, men utan G-dsfruktan. Han utför påbuden som en rutin utan att frukta och respektera G-d.

Dessa två exempel – glädje och fruktan – står i motsats till varandra. Om man stöter på en god vän efter många år känner man inte fruktan utan lycka, men om man träffar en terrorist blir man rädd och olycklig.

Hur kan båda dessa exempel vara bevis på en framtida katastrof? Svaret är att eftersom de nämns, så kompletterar de varandra och är alltså inte motsägelsefulla.

En människa som saknar känslan av glädje när han tillber G-d, förstår inte vad han egentligen gör. Vi är anbefallna att älska G-d och att följa hans bud, och att känna glädje när vi gör detta.

Fruktan begränsar oss, eftersom när vi ber och studerar alltid kommer att känna avståndet till G-d och att vi aldrig uppnått tillräckligt och att vi inte är jämlika.

Vårt ideal är att uppnå en upphöjd G-dsfruktan – för att kunna älska och respektera G-d.

På detta sätt söker vi botgöring för våra synder - vi känner för G-d som för vår fader och ber om förlåtelse som ett barn till sin far, och som vår härskare. Vi hoppas och ber att våra böner kommer att tas emot av G-d för det nya året. Shabbat shalom!