Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

KI TETSE
av Rabbin Sender Haber

Det finns mycket få saker som Toran kallar avskyvärda. De flesta av dem rör avgudadyrkan, otillåtna relationer och att äta sniglar. Men i parashat Ki Tetse får vi veta att använda felaktiga vikter och mått inte bara är To’eivah – avskyvärt, utan en To’avat Hashem – något som G-d finner både avskyvärt och förfärligt.

Förr i tiden, då man använde gammalmodiga vågar, brukade handelsmän väga varorna de sålde, i relation till en enkilos-vikt. Kunden var beroende av att handelsmannen använde en korrekt enkilos-vikt och det existerade ett visst mått av förtroende. Oärliga handelsmän brukade fila bort lite metall från vikten och kunderna fick lite mindre av varan än vad det verkade. Givetvis använde inte handelsmannen den mindre vikten när han själv handlade råvaror från en grosshandlare. Han brukade ha en större vikt till hands, så om det var han som köpte, kunde han vara säker på att han fick precis så mycket som han betalade för (och förmodligen lite till).

Bensinstationer köper bensin från stora oljebolag och mäter upp varan i 15 graders värme. Ibland när de säljer bensin, tankas den mitt på dagen då temperaturen kan vara över 30 grader. Bensinens volym går upp, men vikten (och den energi den producerar) gör det inte. Du betalar mer än du skulle gjort om du tankade mitt i natten. Om inte bensinstationen upplyser om detta, kan det vara förbjudet, enligt halacha.

I livsmedelsaffärer finns det nästan alltid två sorters vågar: de som finns till hands för kunden när man handlar tomater och de som används av kassörerna när man betalar. Enligt halacha måste både sorternas vågar visa exakt rätt vikt.

Detsamma gäller i våra hem. Vi får inte justera badrumsvågen så att vi känner oss smalare och vi får inte mixtra med teskedsmåttet så att vi äter mindre socker. Förbudet mot falska vikter och mått är en viktig och praktisk del av Toran.

Netziv och Klei Yakar skriver att förbudet mot att använda falska vikter inte bara handlar om stöld. Det är en livsstil som går emot Toran. Om vi ärligt tror att Hashem kommer att ge oss det bästa vi är värda så behöver vi inte göra oss besvär med att lura oss själva med större eller mindre vikter.

Yerushalmi säger oss att när vi kommer upp till himlen så kommer vi att få sex frågor. Den andra frågan är: ”Har du varit ärlig i affärer?” Rav Pam förklarar att detta inte bara refererar till ärlighet gentemot kunder – det involverar att ha förtröstan i G-d. Om vi tror på G-d då vi gör affärer, blir vår attityd och vårt sätt att tänka annorlunda.

Samma sak gäller alla delar av vårt liv. Nu när Rosh Hashana närmar sig behöver vi organisera vårt liv och vårt schema på ett sätt som främjar det typ av liv vi vill leva. Det är svårt att sluta röka om det ligger ett cigarettpaket i din ficka. Det är svårt att komma till Kabbalat Shabbat om du går på fredagsöl efter jobbet varje vecka.

När Rav Gifter bodde på landsbygden fanns det inte många fromma judar i trakten. När rabbiner kom på besök brukade han alltid erbjuda dem att inspektera hans hem. ”Öppna skåpen, titta under sängen”, brukade han säga. ”Försäkra dig om att mitt hem främjar ett liv enligt Toran”.

När vi tänker på våra liv inför det kommande året, behöver vi vara ärliga inför oss själva och inför andra. Dels för att ärlighet är en dygd, men ärlighet är så mycket viktigare när det formar vår förtröstan i att låta G-d vara en del av allt vi gör.