Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

EKEV
av Rabbin Avi Weiss

Även om vi kanske lever vårt liv dedikerat till att följa Torans bud, så ställs denna grundläggande fråga i veckans Tora-avsnitt: ”Vad ber G-d oss om?” Vad vill Han egentligen? Följande svar ges: ”Bara att frukta och älska honom” och ”att följa Herrens bud” (5MB 10:12-13).

Det faktum att Toran använder ordet ”bara” verkar implicera att följandet av buden är en minimal begäran. Men som bekant är det allt annat ett litet krav att alla 613 bud ska hållas. Det är faktiskt ett jättelikt åtagande som kräver allt av en själv.

Vissa föreslår att dessa ord, som kom ifrån Moshe, sades utifrån hans eget perspektiv.

För honom var det en minimal begäran, eftersom för Moshe, profeternas profet, var det helt naturligt att följa alla mitzvot.

Detta är lite oroande, för det verkar som att genom att använda termen ”bara” begår Moshe, som var en mästare på att lära ut, det allvarliga felet att inte tala på folkets nivå. Han talade inte ett ”språk” som de kunde förstå.

Nyckeln till att förstå användningen av ”bara” kan ligga i att lösa den större frågan om varför G-d gav oss buden överhuvudtaget. Gavs de huvudsakligen för Hans skull, eller för vår?

Man kan se på mitzvoten som G-ds sätt att uttrycka härskarskap över oss. När vi följer Hans lagar bekänner vi trohet och hängivenhet till Honom.

Det finns dock ett alternativt sätt att se på det. Mitzvoten är inte slumpartade lagar givna av G-d som ”bara” vill härska över oss, enbart för sakens skull. Tvärtom, buden uttrycker vad G-d känner är bäst för sitt folk. De finns där för vår skull.

Det är G-ds sätt att säga, Jag har skapat en vacker värld – följ de här lagarna och du kommer att finna inre glädje. Som G-d sa till Avraham: ”hithalech lefanai veyei tamim, Håll dig alltid till mig, och du blir oförvitlig” (1MB 17:1). Notera likheten mellan hithalech och halacha. G-d säger till Avraham, Följ buden, följ halacha – och du kommer att finna inre frid och inre mening.

Genom att fokusera på tre grundläggande judiska ritualer, renhet inom familjen, kosher-lagarna och Shabbat, kan vi bättre förstå att mitzvoten finns till för vår skull. Dessa ritualer motsvarar tre grundläggande mänskliga drifter. Renhet inom familjen motsvarar det sexuella mötet, kosherlagarna motsvarar behovet att äta och Shabbat det mänskliga sökandet efter makt.

Eftersom judendomen betraktar mänskliga passioner som G-ds gåva till oss, är halacha delvis menad som en mekanism att helga dessa passioner och tillåta oss att bättre uppskatta och finna större mening med livet.

Många har känt att en kärleksfull G-d aldrig skulle ha skapat bud som verkar begränsa och inskränka mänskliga varelser. Men denna veckas parsha berättar för oss att trots att dessa ”begränsningar” och ”inskränkningar” är komplicerade och ibland svåra att följa, så är de nyckeln till att leva ett liv fyllt av mening och helighet. När Moshe säger oss vad G-d vill, använder han ordet ”bara” – en minimal begäran – och lär oss att G-d ger oss lagarna baserat på att han verkligen bryr sig om oss och vårt välbefinnande. Han vill vårt bästa.