Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

PINCHAS
av Jewish Outreach Center

Om vi inbillar oss att kvinnorna i den judiska historien står vid sidan av händelserna, behöver man bara läsa avsnittet i veckans parasha om Selofhads döttrar. Dessa rättfärdiga kvinnor var rädda att de skulle förlora sitt fadersarv, som utgjorde en del i det Heliga Landet, och lyckades med sin hemställan hos G-d att få sin rättmätiga del bland de andra stammarna. Resultatet blev en ny lag, som skrevs in i Toran.

De fem döttrarna, som karaktäriseras av Chazal inte bara som rättfärdiga utan även som genialiska, framförde sin begäran kortfattat men vist. ”Vår fader dog i öknen”, började de, och menade att han hade dött innan uppdelningen av landet, så varför skulle han lämnas utanför lotteriet? ”Vår fader syndade”, medgav de och antydde att hans död var gottgörelse för hans brott och att inget annat straff – dvs förlust av arvet – skulle utmätas.

”Vår fader var inte i Korachs läger”, påpekar de och menade att han inte var bland dem som revolterade mot Moses, kungen. De visste att rebeller, enligt judisk lag, kunde förlora sitt land om de revolterade mot kungen, så de skyddade honom med denna dementi.

Mest av allt ville de göra klart att det inte bara fanns juridiska argument, utan att även deras uppsåt var ärligt.

Därför var de noga med att nämna att de var ättlingar till Josef. Genom att åberopa Josefs namn, säger Kli Yakar, får de följande sagt på ett fint sätt: För det första är de kyska, moraliskt överlägsna kvinnor, som är till heder för Israel, ett land som inte tolererar omoral. Josef, genom att motstå närmandena från Potifars hustru, är själva modellen för kyskt uppträdande.

Mer än detta, de anspelar på sin djupa kärlek till Israel och sin längtan att bli en del av detta folk, av inga andra skäl än att detta är det rätta. Josef, som vi minns, fick Israels folk att avlägga en ed på att hans sista viloplats skulle bli i Israel och att de inte fick lämna kvar honom i Egypten.

Trots sin ”hjältestatus” i Egypten förstod Josef att alla främmande platser skulle bidra till det judiska folkets undergång och att det bara var Eretz Israel som hade vad som krävdes för att bli vårt permanenta hemland.

Genom att framhålla sitt släktskap med Josef gjorde Selofhads döttrar klart att de ville ha en del i landet, inte för ekonomisk vinning eller status, utan på grund av att ett liv som jude måste innefatta att bo i landet Israel.

Med hänsyn till alla dessa tunga argument dömer G-d otvetydigt till deras fördel. Han fastställer för evigt ”Selofhads döttrars lag”, vilken säger att de familjer som endast har döttrar inte kommer att berövas sin del i landet Israel.

Låt alla de som känner att de har lagliga anspråk stå inför G-d och framlägga sitt mål. De ska ta lärdom av dessa modiga och geniala kvinnor. De ska förbereda sitt mål noga, förutse olika ståndpunkter och argument i förväg, förutom att de ska försäkra sig om att deras motivation och underliggande önskemål bara fär för L’shem Shamayim, för G-ds skull. Då kommer de att lyckas och hela det judiska folket kommer att vinna på det.