Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

BALAK
av Rabbin S. Weiss

G-d är den slutgiltige bokhållaren. Han för noggranna böcker, missar aldrig en betalning och Han betalar lika för lika. Det minsta tillgodohavande eller den minsta skuld skrivs in, så att kassaboken är korrekt avstämd när den rätta tiden kommer.

Talmud säger oss i Sota att Farao hade tre rådgivare som han frågade till råds när det gällde den ”judiska frågan”. Bilam, skurken i vårt avsnitt, rådde Farao att förfölja judarna, Job förblev tyst och Jitro flydde sin väg. Alla tre fick sitt rättmätiga straff:

Bilam, som ville döda judarna, blev istället dödad av dem; Job, som inte sa något, kom att utstå ett så enormt lidande att han förlorade talförmågan i ren förtvivlan; och Jitro, som flydde sin väg, skulle slutligen ”fly” med Moses och Israels folk på deras uttåg från Egypten (om Jitro stannade kvar hos det judiska folket tvistar de lärde om).

Vi kan fråga varför Job fick ett, som det verkar, hårdare straff än Bilam? När allt kommer omkring så fick den onde Bilam en snabb, ganska smärtfri död, medan Job fick utstå ett helt år med all sorts hemsk tortyr. Kan Jobs tystnad egentligen ha varit värre än Bilams uttalade antisemitism?

Rav Chaim Shmulevitz förklarar att Toran här gör en djupsinnig reflektion: Livet är den största gåvan av alla och varje ögonblick i livet är ovärderligt. Även om Job fick lida, så levde han; Bilam straffades strängare – han fick inte leva vidare, och detta gjorde slut på hoppet, alla framtidsutsikter, alla möjligheter att uppnå något.

I en värld som allt för ofta glorifierar så kallade ”barmhärtighetsmord”, där läkare utplånar sina patienter under ”godhetens” täckmantel, och får gå fria, är detta svårt att acceptera. Vi påverkas ofta av argument som: ”Ett liv under lidande är inget liv alls”; ”till och med djur avlivas för att de ska slippa lida”; ”en människa har rätt att välja”, osv. Vi tror dock att det är Toran som ger oss våra moraliska värderingar och att det är Toran som sagt oss att det endast är G-d som ger liv, och bara Han har rätt att besluta om ett liv ska offras.

Rav Moshe Tendler berättar om en mycket sjuk faster som han besökte varje shabbat. En dag låg hon i koma och Rav Tendler såg på journalen att hon inte fick någon behandling. Han kallade på läkaren och insisterade på att man omedelbart skulle sätta igång medicineringen. En timme senare öppnade kvinnan ögonen och frågade sin brorson vilken veckodag det var. När hon fick höra att det var shabbat sa hon ”Shabbat Shalom”, och avled. Rav Tendler sa att ”det var tillräckligt att yttra frasen ’Shabbat Shalom’ för att ha uppfyllt mitzvan ’att iaktta sabbatsdagen’. Vem vet om inte detta var hennes sista gärning för att hon skulle få tillträde till Gan Eden?”

Livet är aldrig obetydligt; inte ett ögonblick ska slösas bort eller tas för givet.