Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: VAD SÄGER HALACHA OM "WHISTLEBLOWING"?

Fråga: Då och då dyker det upp skandaler i media angående företag eller organisationer, där den som avslöjat det hela är en anställd person, en så kallad ”whistleblower”. Hur ser halacha på att en insider på detta vis blottlägger felaktigheter hos sin arbetsgivare inför allmänheten? Rekommenderas det eller väger aspekter som lojalitet och lashon hara tyngre?

Svar: “Whistleblowing” är ett komplicerat ämne. Judisk tradition motsätter sig starkt att man ska sprida historier och skvaller. Det ses som mycket viktigt att motverka lashon hara. Det är dock tillåtet att vidarebefordra något som är sant, i syfte att förhindra en förlust.

Anställda måste vara klara över att de har ett huvudsakligt ansvar gentemot deras arbetsgivare, vars intressen de är satta att skydda. Följaktligen kan det vara svårt att namnge arbetsgivaren när ett allvarligt fel har begåtts.

Man bör också ta ”arevut” i beaktande, dvs det ansvar varje jude har för sin nästa. Om en person kan förhindra att ett fel begås och ändå inte agerar, så har även denne ett ansvar i det begångna felet. Men enligt judisk lag ska en person som känner till ett brott, utan att säga något om det eller ha försökt förhindra det, också ses som en medbrottsling.

Organisationen Jewish Association for Business Ethics har tagit fram fem grundregler angående ”whistleblowing”, baserade på judisk etik:
1. Man får inte agera förhastat, utan måste göra allt man kan för att säkerställa att informationen är riktig.
2. Man måste rapportera relevanta fakta objektivt och utan att överdriva.
3. Man måste vara motiverad av en lust att förhindra förlust eller skada, inte av avundsjuka, bitterhet eller självhävdelse.
4. Det får inte finnas något annat sätt att uppnå den önskade effekten.
5. Avslöjandet får inte orsaka den anklagade större skada än nödvändigt, för att det önskade målet ska uppnås.

Källa: oztorah.com