Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

CHUKAT
av Rabbin S. Weiss

Många av oss känner till den förvirrande och motsägelsefulla egenskapen hos den Röda Kon / Para Aduma: även om den gör dem som var andligen orena rena igen, så förorsakar den att Kohaniten som utsätter sig själv för den att bli ”tame”, andligen oren. Hur kan exakt samma sak och process ha motsatt effekt?

Rav Moshe Feinstein ger följande förklaring: Alla karaktärsdrag hos en människa kan ha två motsatta effekter. Ilska kan övergå i våld, eller i rättmätig indignation, vilket Moshe visade när han såg det judiska folket förtryckas.

Kärlek kan fylla världen med kärlek, men den onde som övergjuts med kärlek, eller kärlek inom ett utomäktenskapligt förhållande, kan förstöra hellre än bygga upp något. Till och med snålhet – normalt ett negativt karaktärsdrag – kan bli positivt, om det används för att vakta andras egendom, för att försäkra att en väns pengar skyddas till sista öret.

Det är viktigt att vi koncentrerar oss på middot – våra karaktärsdrag – med målet att alltid försöka bli mer ”tahor”, rena. Detta måste vara vår ”kontrollmekanism” som säger oss om vi använder våra karaktärsdrag för bra eller dåliga ändamål.

Alla har vi starka böjelser. Var för sig är de varken positiva eller negativa; det är vad vi använder dem till som bestämmer deras, och vår, karaktär.

En annan åsikt jag har om dubbelnaturen hos Para Aduma är att ibland så kräver omständigheterna att vi offrar vår grundläggande inställning till det gemensamma goda. Det kanske krävs av oss att vi blir något vi egentligen inte är, för att uppfylla G-ds önskningar. Även om det verkar svårt, så är det vår förmåga att förandliga våra fundamentala instinkter som är en av judendomens styrkor.

Det var på detta sätt som Abraham, en barmhärtighetens man, befalls att slakta sin ende son. Moshe, ödmjukhetens man, befalls att leda ett helt folk och kommer att bli centrum för uppmärksamhet ända fram till sin död. Kung David, Israels folks poet och fredsälskare, kastas ut på krigsfälten, där han blir den störste krigaren i vår historia.

För att ära G-d måste vi, som de, vara beredda att genomgå till och med de mest radikala förändringar, vilket symboliseras av den andliga energins båda motpoler som Para Aduma / Röda Kon består av.

Förstår vi vad den Röda Kon egentligen var? Inte helt och hållet. Men vi kan åtminstone relatera till behovet att fininställa vår känsla för Kedusha tills vi är på samma våglängd som G-d.

Shabbat shalom!