Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: HAR JUDENDOMEN INFLUERATS AV ISLAM?
av Rabbin Meir Horden

Fråga: Det är ofta mycket skriverier om islam i tidningarna. Har judendomen tagit intryck av islam under årens lopp?

Svar: Toran säger: ”ni ska inte vandra efter deras stadgar” (3MB 18:3). Vi vet att judendomen grundar sig på absoluta värderingar som inte alltid har varit moderiktiga och vi har alltid påverkats av kulturen och religionen i de länder vi bott i.

Det råder inget tvivel om att islam påverkats av judendomen och vi kunde ha varit mycket närmare varandra bara det judiska folket hade accepterat Muhammed som en profet.

Men även efter att Muhammed förkastats av judarna fortsatte islam att påverkas av judendomen. Frågan är dock om det motsatta gäller – om judendomen har påverkats av islam?

Det exempel vi tar fram här är tvättandet av fötterna innan bönen. Frågan är om detta bara är en muslimsk tradition eller även en gammal judisk tradition som fanns före islams tillkomst?

Maimonides säger att vi innan vi davnar Shacharit måste tvätta händer, ansikte och fötter och bara då får vi be.

Kommentatorn Raved säger dock att han aldrig hört talas om denna förpliktelse och därför säger många av våra lärde att Maimonides influerats av islam och i de flesta källor ser vi ingenting om tvånget att tvätta våra fötter.

Det är dock viktigt att påpeka att det finns källor som har motsatt uppfattning.