Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: NÄR KAN VI LÄSA SHEVA BRACHOT?
av Rabbin Meir Horden

Fråga: Vi vet att man under sju dagar efter ett bröllop firar brudparet genom Sheva Brachot. Detta innebär att vi har en festmåltid för det unga paret och att vi vid Birkat Hamazon lägger till sju välsignelser. En familj vill hedra brudparet med Sheva Brachot och arrangera en Seudah Shlishit-måltid på shabbat, som är den sjunde dagen efter bröllopet, och avsluta med benshen och Sheva Brachot efter solnedgången. Är detta tillåtet?

Svar: Enligt halacha är det förbjudet att läsa Sheva Brachot efter den sjunde dagen. Bröllopsdagen räknas som dag 1, dvs om Chupan ägde rum på en söndag är shabbat den sjunde dagen. Det är intressant att se att det är skillnad mellan de extra bönerna i Birkat Hamazon vi säger på shabbat, som Retze eller Ya’ale på Rosh Chodesh, som vi får säga även om måltiden påbörjades innan solnedgången och Birkat Hamazon läses efteråt. Sheva Brachot måste emellertid läsas inom den sjunde dagen och Motzae Shabbat räknas här som den åttonde dagen.

Det verkar som att halacha säger att när det gäller Retze och Ya’ale ska vi läsa dem eftersom de läses inom benshen och vi får ”förlänga” shabbat och chag och här är det viktigaste när måltiden påbörjades.

Å andra sidan, när det gäller Sheva Brachot är detta ett tillägg till Birkat Hamazon och där måste vi gå enligt realtiden, och om Birkat Hamazon äger rum på Motzae Shabbat får vi inte läsa dessa böner, eftersom detta är den åttonde dagen.

En annan fråga gäller när man i synagogan på shabbat har en annan simcha och brudparet är närvarande. Ska vi säga Sheva Brachot?

Svaret är att vanligtvis säger man Sheva Brachot vid en måltid som arrangerats till brudparets ära och vid varje måltid behövs en ny gäst, Panim Chadashim. På shabbat behöver man dock inte detta vid de två första måltiderna, eftersom Malkat Shabbat – Shabbats drottning – räknas som detta. Vi måste emellertid lägga till något festligt till måltiden för att visa att vi hedrar brudparet och sedan får vi läsa Sheva Brachot.