Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

SHLACH LECHA
av Rabbin Yaakov Menken

”Men Kaleb sökte lugna folket, så att de inte skulle knota mot Mose. Han sa: ’Låt oss ändå dra dit upp och inta det, ty förvisso ska vi bli dem övermäktiga” (4MB 13:30).

Meschech Chochma, Rabbi Meri Simcha från Dvinsk, frågar: Varför sa inte Joshua någonting? Tolv spejare sändes till Israels land. Tio av dem återvände med ”illvillig redogörelse”, medan Kaleb och Joshua återvände för att berätta för Israels folk att det skulle vara möjligt för dem att komma in i landet och ta det i besittning. Ändå var det bara Kaleb som talade.

För att förklara Joshuas tystnad måste vi först förstå Israels rädsla. Det faktum att det Förlovade Landet var bebott av ett starkt folk, som bodde i städer som var ”väl befästa”, gjorde dem inte rädda. Snarare var det eftersom de hade hört Eldad och Meidad ”profetera i lägret”. Vad Eldad och Meidad (helt korrekt) förutspådde var att Moshe skulle dö och att det var Joshua som skulle leda dem in i Israel.

När Moshe var ledaren var de inte rädda. Moshe hade framkallat de mirakulösa tio plågorna som slog egyptierna, han hade lett Israels folk ut ur Egypten och han hade fört det till Sinaiberget för att möta G-d själv. Hur kunde ens ett land av jättar mäta sig med detta?

Felet var att de trodde att alla miraklen berodde på Moshe. Om Moshe skulle dö, och de skulle träda in i det Förlovade Landet utan honom, vem skulle då utföra alla mirakel? Hur skulle de annars överleva?

Detta är varför Kaleb svarade: ”förvisso ska vi bli dem övermäktiga”. Det är ett misstag, sa han, att tro att alla dessa mirakel är beroende av Moshe. Tvärt emot, Israels barn själva hade tillägnats en enorm styrka. De själva var värdiga mirakel – Moshes storhet var beroende av deras helighet.

Detta är orsaken till att när Moshe gick upp på Sinaiberget och människorna började tillverka den gyllene kalven, sa G-d till honom: ”Gå ner, för ditt folk har... tagit sig till vad fördärvligt är”. Moshe gick upp på Sinaiberget som deras representant, men senare var de inte värdiga en ledare som talade med G-d.

Joshua kunde inte vidarebefordra budskapet. För honom skulle det ha varit ett bevis på högmod att säga ”Var inte rädda! Jag ska leda er – jag kan klara av det”. Därför var det bara Kaleb som kunde tala högt.

Varje jude är helig. Vi producerar själva våra ledare. Ju bättre vi är själva, desto högre stiger vi och hela det judiska folket – och hela världen stiger med oss.