Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: HUR GÄSTVÄNLIGA BEHÖVER VI VARA?
av Rabbin Meir Horden

Fråga: Förra sommaren blev vi en fredagsmorgon uppringda av fem israeliska flickor som frågade om de kunde tillbringa shabbat hos oss. Är man i en sån situation förpliktigad av halacha att härbärgera dem?

Svar: Vi ser i Toran att Abraham gjorde allt för att uppfylla denna mitzva, när han såg de tre änglarna i mänsklig skepnad; detta till trots att han var 99 år gammal och nyligen omskuren.

Jag har letat bland olika responsas, men inte hittat någon som diskuterar denna fråga direkt, men jag ska själv försöka analysera den.

Varje morgon har vi en plikt att direkt efter att vi läst Birkat HaTora, studera Toran. Vi studerar Mishnan som säger att det finns mitzvot som inte har någon begränsning. Andra delen av mitzvan Hachnasat Orchim kommer från Talmud och där står det att man belönas i denna värld, men den huvudsakliga belöningen kommer i den kommande världen.

Jag har även använt min företrädare Rabbin Moshe Edelmanns bok, där han har samlat olika källor beträffande hur vi ska uppföra oss i det dagliga livet. I början av denna bok har han samlat källor som visar hur viktigt det är att visa gästfrihet på ett respektfullt sätt, men han skriver också att om det inte finns tillräckligt med mat i hemmet ska man inte bjuda in främlingar eftersom Talmud säger att det tillför onödig stress i familjen. Detta speciellt i Sverige, där kosher matvaror kan vara svåra att få tag på och gästen ska därför inte ska stressa värden.

En annan källa i Talmud säger att det är förbjudet för gästen att komma utan föranmälan och ytterligare en källa säger att gästen måste anpassa sig till den lokala kulturen, som i Sverige, där det inte är kutym att besöka någon annan utan att höra av sig först.