Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: VARFÖR LÄSER VI RUTS BOK?

Fråga: Varför läser vi Ruts bok på Shavuot?

Svar: Ruts bok fokuserar, tro det eller ej, på personen Rut. Hon var en släkting till kung David, som dog på Shavuot (och enligt vissa föddes han också på denna dag).

Rut konverterade till judendomen och ingick villigt ett förbund med G-d genom att acceptera Toran. På Shavuot ingick det judiska folket på samma sätt detta förbund med G-d genom att villigt acceptera Toran och dess mitzvot. Kopplingen mellan Shavuot och konvertering är inte bara retorisk. De steg som Rut tog i sin konvertering, liksom för konvertiter ännu i denna dag, är besläktade med, och härstammar från, de steg som det judiska folket tog vid Sinai i processen att ta emot Toran.

Ett annat skäl till att just Ruts bok läses på Shavuot är att det numeriska värdet av ordet Rut är 606. På Shavuot mottog det judiska folket 606 nya bud utöver de sju som Adam och Noah redan tog emot tidigare. Totalt blir det 613 bud.

Ytterligare ett skäl är att Shavuot också kallas Chag Hakatzir – skördefesten. Ruts bok ger oss en bra bild av skörden, och hur de fattiga behandlades med sympati och kärlek under skördeperioden.

Källa: askmoses.com