Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: VARFÖR SÄGER VI MAFTIR?

Fråga: Varför upprepar vi en del av Tora-avsnittet i Maftir? Varför säger vi Maftir överhuvudtaget?

Svar: För att kunna svara måste vi sätta oss in i en mycket gammal regel som vi kan spåra till det andra Templet. En del källor säger att anledningen till att vi läser Haftaran är för att man i en del församlingar ville ge sina medlemmar mer kunskap om profeterna (Maharal från Prag beklagade sig i sina skrifter över att man i yeshivot brukade studera den muntliga läran utan den grundläggande kunskapen om profeterna och att studenterna bara kunde de verser som finns i Talmud). Därför beslöt våra lärde att läsa de delar av profeterna som har ett samband med veckans avsnitt.

Andra källor säger att skälet att judarna började läsa Haftara var att Antiokus förbjöd Tora-läsning för allmänheten.

Efter att Antiokus förbud hade avlägsnats var traditionen att fortsätta att läsa kapitlet från profeterna och våra lärde oroade sig för att folket skulle lägga lika stor betydelse vid läsningen av profeterna som vid Tora-läsningen.

Därför lägger vi till några verser från Toran innan Haftaran, för att visa att Toran har större betydelse. Detta är också skälet till att Tora-läsningen och Haftara-läsningen skiljs åt av en Kaddish, för att understryka att det är två separata delar och att Maftir är förbundet med Haftaran och inte till de sju alijot som hör till veckans avsnitt.