Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: BORDE VI INTE VARA LEDSNA PÅ LAG BAOMER?

Fråga: Varför firar vi Lag Baomer? Denna dag slutade förvisso Rabbi Akivas studenter att dö, men är det något att fira att i princip alla hans studenter dog? Och varför är det tradition att tända eldar på Lag Baomer?

Svar: Chidah (Rabbi Chaim Yosef Dovid Azulay, 1700-talet, Marocko) ställde sig samma fråga. Han förklarar att eftersom Lag Baomer var dagen då Rabbi Akivas studenter slutade att dö, så var det också den dagen då Rabbi Akiva började undervisa en ny grupp lärjungar. Denna ärevördiga grupp inkluderade Rebbe Meir, Rebbe Yossi och Rabbi Shimon Bar Yochai – och blev länken till att Toran fördes vidare till framtida generationer. Rabbi Akivas mycket viktiga lärdomar föll inte i glömska. Detta är definitivt något värt att fira. Den nya gruppen lyckades undvika de synder som varit så allmänt spridda bland Rabbi Akivas tidigare studenter och som orsakat deras död.

Det finns också en annan anledning att fira på Lag Baomer. Just på denna dag, många år senare, gav Rabbi Shimon Bar Yochai ut det kabbalistiska verket ”Zohar”. Vissa anser också att Rabbi Shimon dog just på Lag Baomer och att man därmed högtidlighåller hans minne denna dag.

Lag Baomer (”den 33:e dagen i Omer”) firas genom att stora eldar tänds över hela Israel. Ursprunget till dessa eldar förklaras med att ordet ”Zohar” betyder ”glöd” eller ”upplysning”. Bokens titel syftar på att författaren ville kasta ljus över världens mörker och förvirring. Rabbi Shimon själv kallas ”Botzina Kadisha”, ”den heliga lampan”. På Lag Baomer tänder vi eldar som påminner oss om Torans ljus.

Källa: aish.com