Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: HUR RÄKNAR JAG OMER ÖVER DATUMLINJEN?

Fråga: Om man korsar internationella datumlinjen, t.ex. vid en flygning, så antingen förlorar eller vinner man en dag, beroende på åt vilket håll man reser. Hur räknar man Omer när man korsar linjen? Då blir det ju inte 49 dagar mellan Pesach och Shavuot!

Svar: Det här är en komplicerad fråga. Enligt Toran är Shavuot den 50:e dagen efter att man börjat räkna Omer. Till skillnad från Shabbat och alla andra helgdagar så har Shavuot, tekniskt sett, inget fast datum.

Nuförtiden, med vår fasta kalender, infaller Shavuot alltid den 6:e Sivan. Men för länge sedan, när månaderna bestämdes av vittnen till nymånen, kunde Shavuot infalla den 5:e, 6:e eller 7:e Sivan.

Att räkna Omer är en personlig plikt som varje jude har (till skillnad från räkningen av Sabbats- och Jubel-åren, som gjordes av Sanhedrin) och Shavuot är den 50:e dagen efter att man börjat räkna.

Den som korsar internationella datumlinjen fortsätter därför att räkna Omer enligt dennes egen räkning. För den som reser österut och vinner en dag så kommer Shavuot att infalla en dag tidigare (5:e och 6:e Sivan). För den som reser västerut och förlorar en dag så infaller Shavuot en dag senare än för lokalbefolkningen (7:e och 8:e Sivan).

Det är dock viktigt att komma ihåg att det är förbjudet för en person att offentligt göra saker som är förbjudna på en biblisk helgdag för lokalbefolkningen, även om det inte är en helgdag för en själv.

Många rabbiner rekommenderar helt enkelt att man försöker låta bli att åka över den internationella datumlinjen under Omer-räkningen, för att undvika de här svårigheterna.