Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

ACHAREI MOT - KEDOSHIM
av Rabbin Meir Horden

På den andra dagen av Pesach, den 16 Nissan, påbörjar vi mitzvan med fyrtioniodagars-räkningen av Omer, som sträcker sig fram till Shavuot. Denna mitzva grundar sig på följande verser i Toran: ”Sedan ska ni räkna sju fulla veckor från dagen efter sabbaten, från den dag då ni bar fram viftofferskärven. Femtio dagar ska ni räkna intill dagen efter den sjunde sabbaten. Då ska ni bära fram ett offer av den nya grödan åt Herren.” (3MB 23:15-16)

I och med viftoffret Omer – offret från den nya skörden av korn – på den 16 Nissan i det heliga Templet varje år, var det tillåtet att börja äta från det dittills förbjudna spannmålet från den nya skörden.

Räknandet av Omer är en av förberedelserna för Shavuot-helgen – firandet av givandet av Toran. Under tiden för det heliga Templet brukade de flesta marken och bönderna var vid tiden för veteskörden upptagna ute på fälten. Att räkna Omer hjälpte människor att komma ihåg att Shavuot – den dag de skulle göra en pilgrimsfärd till Jerusalem och föra med sig Bikurim (de första frukterna) till Templet – nalkades.

Omerräkningen sker på kvällen, efter kvällsbönen. Innan själva räkningen tar sin början läser vi välsignelsen: ”Lovad vare du , Herre vår G-d, världens konung, som helgat oss genom sina bud och befallt oss att räkna Omer”. Sedan tillkännager vi vilken dag vi hunnit till i Omerräkningens 50-dagarsperiod.

Vi måste fortfarande försöka förstå varför det är en mitzva att räkna varje dag mellan Pesach och Shavuot. Varför kan inte varje jude göras vad som är lättast, skriva upp vilken dag det är i sin kalender?

Anledningen är att i och med att vi räknar varje dag betonar vi det tillfälliga och otillfredsställande tillstånd vi befinner oss i tills vi når vårt mål – Shavuot. Vi har en känsla av att dessa dagar är meningslösa, tills vi når den speciella dag när vi får Toran.

På Pesach fick våra kroppar sin frihet, men vi behövde fortfarande en mening till vårt liv, vilket vi fick genom Toran.

Var och en måste räkna Omer för sig själv. Man kan inte göra det å någon annans vägnar i olikhet med det som en kohen eller rabbin kan utföra, t.ex. kiddush åt någon annan.

Anledningen är att vi genom att räkna själva förbereder oss för denna speciella dag, Shavuot, och vi tror att varje jude har en speciell andlig talang att förstå Toran. Våra lärde säger att vår Tora har 600.000 facetter som symboliserar fullständigheten hos det judiska folket. Räknandet måste ske individuellt eftersom var och en av oss har vår egen stig till Toran och våra vänner kan inte gå denna stig istället för oss.

Även om var och ens uppfattning är annorlunda, så utgör de alla tillsammans den enighet som vi som det judiska folket behöver för att motta Toran.

”Israel slog läger där mitt emot berget. Och Mose steg upp till G-d... ” (2MB 19:2-3)

Midrash säger att det hebreiska ordet i Toran för att slå läger - ??'? – är singular, vilket betyder att hela folket var enat. Och detta är en förutsättning för att få ta emot Toran.

Shabbat shalom!