Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

TAZRIAH-METSORA
av Rabbin Meir Horden

Mitzvan med Brit Mila är en av de viktigaste mitzvot som nästan alla judar håller utan att ifrågasätta. Till och med för dem som är långt från alla mitzvot är det otänkbart att inte ha denna ceremoni.

Talmud säger att denna mitzva var så viktig att människor var beredda att offra livet för den och detta kanske är en anledning till att så många fortfarande håller den.

Brit Mila var en av anledningarna till konflikten mellan den grekisk-romerska kulturen och judendomen eftersom deras påbud var att förbjuda omskärelse. Idag finns det läkare och vetenskapsmän som är emot detta ingrepp. Vi ska inte gå in på argumenten om det är av hälsoskäl man gör Brit Mila eller inte, men vi ska försöka förstå vad som ligger bakom.

Den grekisk-romerska kulturen trodde att världens skapelse är fullständig och att man ska dyrka naturen. Varje förändring av naturen är ett brott och måste undvikas.

Judendomen, å andra sidan, tror att naturen skapades av G-d, men att den inte är fulländad ännu och att det är människans uppgift att fullborda den.

Midrash ger oss en diskussion mellan Kung Tonosforos och Rabbi Akiva. Tonosforos frågade Rabbi Akiva vems gärningar som var bättre, människans eller G-ds? Rabbi Akiva svarade att människans gärningar var bättre. Då frågade kungen: Kan människan skapa en annan människa eller en annan värld?

Rabbi Akiva sa: Låt oss hålla diskussionen på den nivå en människa kan nå upp till. Tonosforos frågade Rabbi Akiva: Varför omskär ni era söner? Rabbi Akiva svarade: Jag visste att du skulle fråga mig detta. Därför svarade jag att människans gärningar var bättre.

Rabbi Akiva visade på ett sädesax och ett bröd och frågade vilket av dem som var bättre? Tonosforos svarade: Om G-d vill att människan skulle omskäras, varför föds han inte så? Rabbi Akivas svar var: Varför måste vi skära av navelsträngen när ett barn föds?

Rabbi Akivas slutsats var att G-d gav oss Brit Milan för att påminna oss om att vi ska fullända våra kroppars utseende på samma sätt som vi fulländar vår andlighet med goda gärningar.

Brit Mila har förstås andra högre betydelser som rör förbundet mellan oss och G-d.

Jag skulle vilja avsluta med att säga att vi varje fredag kväll säger Kiddush med dessa ord: ”Det som G-d har skapat för att verka vidare”.