Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

SHEMINI
av Rabbin Meir Horden

Denna veckas avsnitt handlar om helgandet av tabernaklet och tragedin som hände vid samma tid: Dödandet av Arons två söner.

”Och Mose sade till Aron: Detta är vad Herren har talat och sagt: På dem som står mig nära vill jag bevisa mig helig och inför allt folket bevisa mig härlig.” (3MB 10:3)

Talmud tar upp sex olika synpunkter om varför Arons söner behövde dö. Toran använder emellertid orden ”nära” och ”helig”, vilket betyder att Mishkans helighet var beroende av dödandet av Arons båda söner.

Vad skulle detta tjänta till? Magid från Dubna, känd för sina allegorier, berättade följande: ”I en av de mest moderna städerna i landet byggdes det ett mycket avancerat sjukhus och alla berömda och viktiga personer kom till invigningen. Precis efteråt lades en person in eftersom han hade huvudvärk. Några dagar senare dog han och hela stadens befolkning upprördes över att detta kunde hända på ett så stort och modernt sjukhus med så mycket avancerad utrustning. Kunde de inte ens bota en enkel huvudvärk?

Chefsläkaren kallades till ett förhör för att förklara vad som hänt och han sa mycket överraskande: Jag är ansvarig. Jag kunde ha räddat honom, men för stadens bästa gjorde jag inte mitt yttersta. Anledningen till detta är att jag inte vill att stadens befolkning ska lita till detta avancerade sjukhus och inte ta hand om sig själva.”

Samma sak gäller tabernaklet. Vi tror att det räcker att bygga ett tempel och sedan besöka det för att vi ska vara skyddade från katastrofer. För att undvika att människor tror att det är tillåtet att synda måste vi bevisa att inte ens templet kunde rädda dessa två rättfärdiga människor, vars enda synd var en offergåva de ej ombetts ge.

Under vanliga omständigheter skulle detta inte betytt något, men under perioden för invigningen av templet var det viktigt att understryjka betydelsen av att hålla de halachiska reglerna. Det var inte alla handlingar eller allt agerande, även om det var till templets ära, som fick ”kosherintyg”.

Moralen vi lär oss av Magid från Dubnas allegori är att man inte har uppfyllt sin plikt till G-d bara genom att besöka templet eftersom templket inte är byggt för att helga G-d utan för att hela människan.

Det bästa exemplet är vad som händer om Chas Vechalilla en Tora-rulle börjar brinna på ett område där det inte finns en eruv. Naturligtvis försöker vi släcka elden, men detta är förbjudet på Shabbat enligt halacha. Anledningen är att Tora-rullens helighet beaktas genom att vi håller lagarna i den. Genom att bryta mot de lagar den innehåller visar vi den inte respekt och detta var vad som var så viktigt vid tiden för invigningen av tabernaklet.