Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

PESACH
av Rabbin Meir Horden

Vi vet att Toran eftertryckligen framhåller aveiran av att äta chametz på Pesach. Varför?

Om vi analyserar olikheterna mellan chametz och matza finner vi tre stora skillnader beträffande tiden för tillberedningen, jäsningen och tiden i ugnen. För att en blandning av mjöl och vätska ska bli chametz krävs det tid. Degen måste jäsa och vanligtvis använder vi jäst till detta idag, men i gamla tider var det surdeg - ????.

Detta framhäver olikheterna mellan människans gärningar och G-ds alster, som inte behöver tid eftersom G-d står över detta. G-ds alster är alltid naturliga och vi måste akta dem noga eftersom allt G-d gör är fulländat.

Människans alster behöver tid. Först ska de planeras, sedan behövs verktyg för att de ska förverkligas. Människan är emellertid ingen äkta skapare. Människan använder komponenter redan skapade av G-d och gör något av dessa. Människan kan inte skapa något av ingenting.

Även om människan har denna begränsning så händer det att han tar åt sig äran av att ha skapat allt. Farao trodde att han själv hade skapat världen. Självförhärligande (stolthet) är en mycket farlig egenskap.

Uttåget ur Egypten var inte bara ett ”fysiskt” uttåg, men även ett andlig uttåg från Faraos självförhärligande idéer om att ha skapat världen. Israels öde var annorlunda, att tro på en G-d som skapat världen, vilket vi utropar år efter år på seder-aftonen, och att inga människor kan befria oss, bara G-d.

Matzan är platt, tunn och ödmjuk. Chametz är uppblåst och arrogant. Rav Kook förklarade att under Pesach – Befrielsefesten – måste vi fostra oss själva att förbli ödmjuka och alltid komma ihåg att vår framgång är beroende av G-d.

Därför är det så viktigt att understryka detta ideal när vi talar om vår första seger som folk i vårt första självständighetskrig – att lämna Egypten. Problemet med stolthet har vi även mötte genom vår långa historia som stat. Den stora seger i 6-dagarskrifet gjorde att det israeliska folket blev högmodigt. Generalerna var den tidens idoler, men sedan kom Jom Kippur-kriget, där de största svårigheterna var resultatet av vår stolthet och arrogans.

Låt oss hoppas att månaden Nissan, månaden för vår befrielse, kommer att föra med sig slutet på våldsspiralen och att vi bara kommer att uppleva fred i vårt land och i hela världen. Amen.

Chag Sameach!