Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: OK ATT ALLA SÄGER KADDISH TILLSAMMANS?
av Rabbin Meir Horden

Fråga: Den 27 januari var det Förintelsens minnesdag. Jag såg dig i Stora synagogan då den andra rabbinen bad alla att säga kaddish med honom. Han läste också en annan text än den traditionella kaddish. Vad är din åsikt om detta?

Svar: Jag var där på Förintelsens minnesdag och jag uppskattade evenemanget väldigt mycket. Särskilt den tredje generationen, ungdomarna som sjöng och Henrietta Cahns mycket rörande tal. Vad gäller kaddish är jag förstås inte glad över de ändringar som gjordes i den traditionella texten som judarna har sagt sedan minst tusen år tillbaka. Att ändra så gamla traditioner är inte bra. Men det värsta för mig är när rabbinen ber alla att säga kaddish högt tillsammans med honom. Det visar på en brist på förståelse för själva idén med kaddish. Formen för kaddish är att den sörjande säger kaddish-bönen och att församlingen svarar ”amen” och ”yehe sheme raba..”. Detta helgar G-ds namn i världen. Det är en stor ynnest för det judiska folket att få acceptera G-ds påbud, även om de är svåra för oss. De gör att vi underhåller vår tro på G-d.

När jag talade med Morton Narrowe om det här sa han att han också tycker det är hemskt att alla säger kaddish högt tillsammans, särskilt de som inte själva är sörjande. Vi vet att traditionen är att om föräldrarna fortfarande är i livet säger man inte kaddish utan deras tillåtelse. Församlingen kan inte säga ”amen” om alla säger kaddish tillsammans. Morton nämnde för mig att det var vanligt i USA efter Förintelsen att göra på det här viset, då många judar inte hade någon som sa kaddish efter dem. Andra sa då kaddish och tänkte på de avlidna. Men naturligtvis inte hela församlingen och inte de ungdomar vars föräldrar var i livet. Jag kommer att ta upp detta och jag hoppas att det blir en förändring i framtiden.