Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

VAJAKHEL-PEKUDEJ
av Rabbin Meir Horden

Det finns trettionio sysslor, utförda i Beit Hamikdash, som är förbjudna på Shabbat. Dessa kan emellertid inte påträffas i Toran, utan vi känner till dem genom den muntliga traditionen.

Endast en befallning kan hittas i Toran och det är förbudet mot att tända eld på Shabbat. Frågan är varför Toran framhåller detta förbud mer än de andra trettioåtta?

En del av våra lärde säger att överträdelsen att tända eld är lindrigare än de andra förbjudna sysslorna och att straffet därför ska vara i proportion. Deras resonemang är att elden används för det omedelbara välbefinnandet.

Andra lärde säger att överträdelsen att tända eld på Shabbat är allvarligare än de andra förbuden eftersom eld är en källa till energi.

Judendomen är annorlunda än den grekiska mytologin. Här skulle jag vilja nämna Promoteus som stal elden från gudarna och som straffades av Zeus för att han avslöjat hemligheten med elden för människorna.

Vi, däremot, tror att G-d gav människorna hemligheten med elden och det är därför vi säger en speciell välsignelse när vi gör Havdala, ”Baruch ata Hashem… Bore Meorei Haesh”.

Det verkar som våra lärdes åsikt är den korrekta. Elden har många ändamål, som en källa till energi, men även till välbefinnande. Dessa behållningar kan vara förbjudna på Shabbat.

Det som är förbjudet är att tända en eld eller göra den större, men en redan tänd eld är tillåten. Därför är det en mitzva på Shabbat att äta varm mat och det är därför vi ska göra vad vi kan för att ordna detta för att stå emot Karaim – de som bara tror på den skriftliga Toran – som vidhåller att all eld är förbjuden.

Förbudet mot att tända eld lär oss att vi på Shabbat ska undvika medlen och koncentrera oss på målet, vårt andliga liv. En gång under sju dagar ska vi undvika att söka efter materiella fördelar och sträva efter att höja vår andliga status.

Att tända eld – förbjudet på Shabbat – är inte bara en symbol för fysiskt liv, utan även för den energi som vi lägger ner på att lysa upp vår själ. Detta är vad Shabbat betyder.

Shabbat shalom!