Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

PURIM
av Rabbin Meir Horden

Maimonides avslutar sin genomgång av Purim-lagarna med ett citat från Jerusalem Talmud, som säger att alla böckerna i Profeterna kommer att utraderas då Messias kommer. De enda som blir kvar blir Esters bok och de fem moseböckerna. Och även om alla de tzores som hände Israels folk kommer att glömmas bort, kommer Purim aldrig att försvinna. Enligt sista delen av Ester 9:28: ”…så att dessa purimsdagar alltid skulle hållas bland judarna och deras åminnelse inte upphöra bland deras efterkommande”.

Varför blev Purim den högtid som alltid ska finnas kvar?

Då vi läser om Moses krig mot Amalek och då vi läser Esters bok, ser vi ett tema som handlar om morgondagen. Vi ser också att Ester ber att denna bok ska skrivas och att Purim ska firas varje år av varje generation. Varför var detta så viktigt?

Vi vet att de högtider som rör uttåget ur Egypten (Pesach, Shavuot, Sukkot) inte kommer att existera under Messias dagar eftersom den messianska tiden är viktigare än uttåget ur Egypten. Maharal från Prag förklarar att Purim betonar att det judiska folket kommer att finnas för alltid. Även vår Tora kommer att finnas för alltid. Det betyder att Purim-högtiden också kommer att fortsätta att firas varje år för evigt.

Amalek försökte stoppa det judiska folket och övertyga dem om att allt i denna värld är en slump och inget är planerat av G-d. Det är därför som det i kriget mellan Amalek och Moses ofta talas om ordet ”machar” (i morgon), i betydelsen att kampen inte bara berör den generationen och kommer att fortgå i många år – ända tills hela världen förstår att allt som händer kommer från G-d.

Vi läser om att Ester frågar kung Achashverosh om han kan komma till festen i morgon, tillsammans med Mordechai och Haman, och hon använder då ordet ”machar” igen. Detta betonar att kampen mot Haman, ättling till Amalek, inte kommer att sluta i och med denna rond, utan fortsätter från generation till generation.

Det är också därför som Ester kämpade för att sätta sin bok i ett heligt sammanhang. Purim var den första högtiden som skapades av våra lärde. Hon förstod att denna högtid inte bara handlade om hennes generation, utan även de efterkommande.

Ibland ser vi inte hur G-d regerar världen. I Purim-historien uppenbaras inga mirakel, men det finns många händelser som sammantaget visar att G-d är världens härskare. Vi är säkra på att i morgon får världen veta att det sätt på vilket Amalek vill förinta det judiska folket kommer att försvinna och alla människor kommer att bli medvetna om det judiska folkets speciella roll genom historien.