Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

TRUMA
av Rabbin Yaacov Haber

Israels folk hade just vandrat iväg från berget Sinai. Våra händer var fortfarande valkiga efter 210 års arbete med tegelsten och murbruk. Då gav G-d oss en historisk utmaning: ”Bygg Mishkan åt mig”. Det måste skina av skönhet och stråla av glans. Vem ska skapa denna skönhet? Vem ska få det att stråla av glans?

En trettonårig pojke steg fram. Alla kände hans familj. Hans farfar var Chur, Calebs son, som hade dödats då han försökte stoppa byggandet av guldkalven. Hans farmor Miriam, Churs fru, var Moshes syster, en profet och befriare av det judiska folket. Men vem var detta underbarn Betzalel?

Betzalel var en gaon. Han var inte bara en fantastisk hantverkare och konstnär, han var också en kabbalist som förstod hur han skulle inkorporera namnen, som representerade G-ds attribut, i sitt arbete. Från sina farföräldrar ärvde han en känsla av iver och av att ha ett viktigt uppdrag. Vid tretton års ålder steg han fram, och blev ordinerad från ovan att vara ”i G-ds skugga”. Han designade och byggde den heligaste och vackraste struktur i historien – och sedan försvann han. Han nämns aldrig mer i resten av Tanach!

Betzalel hade sitt unika ändamål här i världen. ”Det finns ingen person som inte har sitt ögonblick” (Pirkei Avot). När man går och ser en film på bio ser man hundratals människor. Vissa är stjärnor, andra är statister. Men i G-ds värld finns det inga statister. Det finns en anledning till att var och en av oss föds. Vi har alla våra femton minuter (minst) av berömmelse.

Alla vet att anledningen att Ester blev Achashveroshs drottning, var att hon skulle rädda det judiska folket från Haman. Det är tydligt för alla av oss, men det var inte tydligt för Ester. Hon var rädd för att gå fram till kungen. Men Mordechai sa till henne: ”Kanske är det därför du blivit drottning”. Kanske! Ester insåg det inte och Mordechai var den som fick ställa frågan. I efterhand kan vi alla se det tydligt.

Ingen av oss vet exakt varför vi blivit skapade. När vi kallas att göra saker, kan vi inte vara säkra på om vi i och med detta blir medvetna om syftet med vårt liv. Ester visste inte. Kanske är våra sinnen grumlade av våra egna idéer om vad vi själva tycker att vi borde bli, och G-ds idé är bara i vägen.

Lärdomen från Betzalel och Ester är att nästa gång någon ber dig att göra en uppgift, hur obekväm den än må vara, för din familj, dina vänner, eller ditt folk – ta dig an den med hull och hår. Utför den som en hjälte. Mi yodea – vem vet? Kanske var det för just detta ögonblick som du föddes in i den här världen!