Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

MISHPATIM
av Rabbin Avi Weiss

När judarna stod vid berget Sinai och tog emot Toran, så står det att de “åt och drack” (2MB 24:11). Är det verkligen lämpligt beteende, särskilt med tanke på ögonblickets helighet?

Rashi framhåller faktiskt att folket agerade på ett olämpligt sätt. Det har föreslagits att det bara var G-ds nåd som gjorde att judarna klarade sig från bestraffning. Så vid själva uppenbarelseögonblicket manifesterar G-d sin kärlek och förlåtelse genom att inte straffa folket.
I motsats till Rashi, insisterar Targum på att judarna inte bokstavligen åt och drack. Det skulle aldrig falla dem in att göra något sådant vid ett så viktigt tillfälle. Han föreslår istället att tidpunkten då G-d uppenbarade sig var så omvälvande, så att det var som att de åt och drack. Fastän Rashi och Targum har olika åsikter huruvida judarna verkligen åt och drack, anser båda att det är fel att göra så under en djupt andlig upplevelse.

Ramban ser det på ett annat sätt. Han anser att det inte var fel av judarna att äta och dricka. De åt fredsoffren och drack, för att skapa ”ett tillfälle för glädje och fest… Det är en plikt att glädjas åt mottagandet av Toran”.

Här ger oss Ramban en viktig insikt. Då vissa insisterar på att vägen till andlighet går genom att undertrycka kroppsliga funktioner, framhåller andra att vägen istället innebär att göra det fysiska heligt. Själva essensen i halacha är att ge varje ögonblick av mänsklig existens andlig mening.

Inom de flesta religioner kan ett ögonblick av gudomlig uppenbarelse aldrig inbegripa ätande och drickande. Men Ramban pekar på att för judarna behöver inte fysisk glädje stå i motsägelse till en upplevelse av G-d. Torans mål är ju faktiskt att koppla samman himlen och jorden.

En gång bestämde sig Rabbin Samson Raphael Hirsch för att ta semester. Hans studenter frågade honom hur han kunde ägna sig åt sådant lättsinne. Rabbin Hirsch svarade att efter sin död skulle han föras inför G-d och G-d skulle fråga honom, “Shimshon, varför såg du inte Alperna som jag skapat?” Rav Hirsch sa att han inte ville hamna i den situationen. För Hirsch var Alperna en manifestation av G-ds skaparkraft. Genom att uppleva fysisk glädje kunde han uppleva det gudomliga.

Och i uppenbarelseögonblicket ges vi en liknande lärdom. Toran är inte tänkt att skilja oss från den fysiska världen och dess drifter. Även ätande och drickande kan förhöja de mest heliga tillfällena.