Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

JITRO
av Rabbin Meir Horden

I denna veckas avsnitt beger sig Moses svärfar Jitro ut i öknen för att besöka sin svärson Moses, och får då höra om hur G-d tog det judiska folket ut ur Egypten. Jitro kommer tillsammans med Moses fru Tsippora och deras två söner, som var kvar i Midjan (enligt Midrash var det Aron som rekommenderade att de inte skulle följa med ner till Egypten). I den första delen av avsnittet läser vi om ett mycket lyckligt möte, där Jitro är glad och begeistrad över att höra om miraklen som hände det judiska folket. Men vid detta tillfälle konverterar Jitro inte till judendomen.

I den andra delen av vårt avsnitt ser vi att Jitro kommer med råd till Moses, när han ser att Moses är överhopad med arbete. ”Det finns inte en chans att du kan fortsätta på det här sättet. Du kan inte vara domare över hela nationen. Du behöver dela upp arbetet mellan flera nivåer av domare. Vissa kan döma över högst tio personer, andra över högst tusen personer”.

Rashi säger i kapitel 18, vers 13, att dessa råd gavs efter Jom Kippur, då Moses hade fått de tio budorden. Moses gick upp på berget två gånger. Första gången slog han sönder stentavlorna då han kom ner. Sen gick han upp igen, på Rosh Chodesh Elul, och tog emot tavlorna igen. Han studerade Torah med G-d och tog emot 613 mitzvot. Den stora frågan man ställer sig i detta sammanhang är denna: Vi tror ju att allt finns i Toran – varför behöver vi då, direkt efter att vi tagit emot Toran, råd från en utomstående hur vi ska organisera vår domstol?

Genom åren har Toran förts vidare från generation till generation och judarna har hållit Torans ljus brinnande genom att offra allt de haft, för att bevara våra judiska traditioner. Men genom åren har också utomstående anslutit sig till oss och bidragit med stark glöd i sin hängivenhet för judendomen. Om de varit uppriktiga konvertiter och följt Torans lagar, har de också kunnat ge oss nya tankar som betytt mycket positivt för oss. Vi ändrar aldrig Torans principer – de är eviga – men vi kan alltid lära oss nya positiva idéer utifrån. Ända sedan jag blev rabbin har jag haft övertygelsen att en rabbin ska använda sig av en extern Bet Din, godkänd av rabbinatet i Israel. Detta är för att undvika beslut baserade på personliga och emotionella känslor för de personer som rabbinen vill hjälpa. Alla beslut görs professionellt och detta gäller även utomstående som vill gå konverteringskursen för att ansluta sig till oss.