Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

BESHALACH
av Rabbin Meir Horden

Våra lärde säger följande: ”En tjänarinna såg mer vid Röda Havet än vad profeten Ezekiel såg vid sin berömda profetia.” Det vill säga: Hela Israels folk såg delningen av Röda Havet och hur G-d gjorde så att egyptierna drunknade, och detta förde dem närmare G-d.

Det var omedelbart efter detta som Israels folk sjöng Shirat Hayam. Detta var en manifestation av deras stora tacksamhet till G-d och genom att de insåg och erkände att ett mirakel hade skett, och att allt är beroende av G-ds vilja, uppnådde de en högre andlig nivå. Talmud säger att detta även gällde små dibarn samt även de ofödda fostren.

Hur vet vi detta? I Shirat Hayam, Andra Moseboken kapitel 15, vers 2 står det: ”Detta är min G-d”. Men varför ser inte mirakel varje dag för att visa oss att G-d existerar?

En profet arbetar hårt med att nå en högre andlig nivå och denna kommer att förbli så under lång tid. Trots att Israels folk sett miraklet med delningen av Röda Havet, tvivlade de snart på G-ds existens och klagade över brist på vatten.

Det riktiga sättet att komma närmare G-d är att utveckla sin andlighet under hela livet. Vi säger i Hallel: ”Detta är Herrens port, de rättfärdiga ska gå igenom den”.

Även i framtiden kommer vi att kunna uppnå ett högre andligt liv och profeten Jesaja säger i kapitel 25, vers 9: "Detta är vår G-d som vi väntade på, låt oss glädjas över hans befrielse.”

Det är inte lätt att vara profet. Men betyder det en stor andlig ansträngning om vi ändå så lätt kan nå denna höga nivå? Svaret är att det kan verka lätt ibland, men lika lätt sänks vår andliga nivå. Vi ser från slutet av vårt avsnitt hur komplicerat detta kan vara.

I slutet av avsnittet ser vi att efter bara tre dagar ute i öknen började judarna klaga. De klagade på att de inte hade mat och G-d gav dem manna. På fredagen fick de, som bekant, två portioner manna som också skulle täcka in lördagens behov.

Vi ser att trots att judarna upplevde en rad mirakel så var de ganska snabba att falla in i klagomål om och om igen. Det visar oss att mirakel inte är nog. Människor har en tendens att glömma.

Människor behöver utbildas och en av de stora anledningarna att befria judarna från Egypten var att låta dem ta emot de tio budorden, Toran.