Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: ÄR DET OK ATT SE "BODY WORLDS"?
av Rabbin Meir Horden

Fråga: Den senaste tiden har en utställning kallad “Body Worlds” turnerat runt världen. Där visas kroppar från avlidna människor. Kropparna kommer från icke-judar och har injicerats med latex för att förhindra förmultning. Är det ett halachiskt problem att besöka denna utställning? Om ja, är det OK för medicinstudenter?

Svar: Det finns en dispyt i halacha om vi är förbundna att begrava icke-judar. Dispyten gäller dock bara landet Israel. Gäller det utanför Israel är man överens om att vi inte är tvungna att begrava dem, men vi måste se till att kroppen behandlas med respekt eftersom hela mänskligheten skapades i G-ds avbild.

En annan diskussion handlar om huruvida vi är tillåtna att använda delar av icke-judiska kroppar för olika ändamål (ett aktuellt exempel berörde enzym som togs från hår tillhörande människor som just avlidit). Även de som förbjuder användning av ett hjärta, eller något annat organ, från en död person, anser att det är tillåtet att beskåda en död kropp. Angående begravning av en icke-jude säger Rashi att det är tillåtet att försena begravningen, medan Nachmanides säger att det är förbjudet.

Vi kan se att det här är en känslig fråga. Generellt kan sägas att utställningen krockar med många principer som är viktiga inom judendomen vad gäller respekten för icke-judar. Det är därför rekommenderat att inte besöka utställningen. Det finns dock inget i halacha som direkt förbjuder det.