Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

BO
av Rabbin Meir Horden

Våra lärde säger att den som visar tacksamhet mot sina vänner, även visar tacksamhet mot G-d.

Detsamma gäller även motsatsen – alltså att den som är otacksam mot sina vänner även är otacksam mot G-d.

Detta är ett genomgående tema i hela Andra Moseboken. I början av denna bok (2MB 2:16-20) läser vi hur Jitro frågar sina döttrar hur det kommer sig att de är så tidigt tillbaka med sina får från betet. De svarade: ”En egyptisk man räddade oss från de onda fåraherdarna och hjälpte oss att dra upp vatten till dem från brunnen.” Jitro frågade då överraskat varför de inte bjudit in denna person att äta och dricka något?

Av följande ser vi att Jitro även var tacksam mot G-d.

”Och Moses berättade för sin svärfader allt vad Herren hade gjort med Farao och egyptierna, för Israels skull, och alla de vedermödor som de hade haft att utstå på vägen, och hur Herren hade räddat dem. Och Jitro fröjdade sig över allt det goda som Herren hade gjort mot Israel, genom att han hade räddat dem ur egyptiernas hand. Och Jitro sade: ’Lovad vare Herren, som har räddat er ur egyptiernas hand och ur Faraos hand, Herren som har räddat folket undan egyptiernas hand!’” (2MB 18:8-10)

Moses hade samma karaktärsdrag. Vi ser hur Moses, innan han tog på sig uppdraget att rädda sina bröder och systrar från slaveriet i Egypten, gick till sin svärfar Jitro för att be om lov att lämna Midjan. Detta visar på att han var tacksam mot sin värd.

Moses visade inte bara tacksamhet mot människor eller G-d, även utan mot själlösa ting. Vi ser till exempel att Moses inte var den som verkställde de två plågorna med blod och ohyra, utan fick sin bror Aron att göra det. Anledningen var att Nilens vatten skyddade Moses som baby från Faraos dekret att alla judiska gossebarn skulle dödas, och jorden (i vilken det finns ohyra) ville Moses inte slå på med en käpp, eftersom den hade hjälpt honom att gömma egyptiern som han hade dödat.

Egyptierna däremot, visar motsatta egenskapen, när de så snabbt glömde bort att Josef hjälpt dem när de var i nöd och räddat dem från svält. Istället gjorde de hans ättlingar till slavar och misshandlade dem.Men även om egyptierna inte var några goda värdar får vi inte hata dem. ”…Egyptierna skall inte heller vara en styggelse för dig, ty i hans land har du bott som en främling.” (5MB 23:8)

Ni som är här har mycket att vara tacksamma för. I vårt samhälle och speciellt i vår församling tar man hand om sina gamla och sjuka på ett storartat sätt. Jag har många gånger varit på Judiska Sjukhemmet och blivit mycket imponerad.

Men är det nog att placera de gamla i ett hus av guld och ge dem den bästa mat som kökspersonalen kan laga? Om detta är tacksamhet så saknas det något – att besöka de gamla.

Tacksamhet är inte bara att sätta upp en minnestavla när någon gått bort utan att visa detta och visa respekt när denna person är i livet. Detta är det uppförande som för oss fram till att visa tacksamhet till G-d.