Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: VILKA FÅR ALIYAH NÄR ALLA KOHANIM ÄR BORTA?

Fråga: Alla Kohanim i synagogan har åkt iväg på semester och det finns inga Kohanim närvarande på G-dstjänsten. Vem ska kallas upp först till Toran? Och när ska vi kalla upp rabbinen, om vi nu ska göra det?

Svar: Shulchan Aruch kapitel 135 Halacha 6 säger att om det inte finns någon Kohen i synagogan så ska vi kalla upp en Israel istället. Men man får inte kalla upp en Levi efter Israel (eftersom folk då kan tro att en Levi är en Israel).

Rabbi Moshe Isserlis (Rema) , de ashkenasiska judarnas huvudsakliga posek, sa att naturligtvis kan en Levi kallas först, men om det finns en Israel som är mer lärd (en rabbin, en chaver eller en högt respekterad man) så bör han kallas först och sedan ges en Levi acharon.

Det finns olika traditioner vad gäller vilken aliyah som ges till rabbinen. Enligt sefardisk tradition föräras rabbinen shevii, och den kallas då mashlim. Andra traditioner säger att rabbinen ska ges shishi. Ashkenasisk tradition är att rabbinen ges shlishi, den första aliyan efter Kohen och Levi.

I den situation som frågan gäller, då ingen Kohen är närvarande, men däremot en rabbin, bör alltså rabbinen kallas först.