Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

VAJECHI
av Rabbin Avi Weiss

Varför säger Yaacov i sina välsignelser till Shimon och Levi att de kommer att förskingras i Israel? (1MB 49:7)?

Rashi noterar att eftersom Shimons stam är lärare i Tora, skulle de komma att spridas ut för att undervisa barnen. På samma sätt skulle Levis släktingar, i deras roll som insamlare av tionden och offer, komma att vandra runt i hela Israel.

Men en djupare förståelse av Yaacovs ord kräver att vi tar två stora händelser i Shimons och Levis liv i beaktande. Dessa bröder var de som hämnades våldtäkten på Dinah genom att döda männen i Shehem (1MB 34). Av vissa anses de också vara drivande bland bröderna när det gällde konspirationen att döda Yosef (Rashi, 1MB 42:24). I båda dessa incidenter visade Shimon och Levi farlig ilska då de tog lagen i sina egna händer.

Yaacovs kommentarer har med deras ilska att göra. Notera att Yaacov använder två olika ord vad gäller Shimon och Levi – afitzem (förskingra) och achalkem (förströ).

Akedat Yitzchak (R. Isaac Arama, 1400-talets Spanien) verkar syfta på afitzem när han skriver: ”Även om ilska är en oönskad kvalitet, kan den ibland visa sig användbar då det gäller att väcka hjältemod... Det var önskvärt att kvaliteterna ilska och passion, som hade koncentrerats i Shimon och Levi, skulle spridas ut bland Israels stammar...” När ilskan spreds ut skulle den kunna användas mer produktivt.

Dock, vad gäller den andra termen, achalkem, finns det ett annat synsätt. Achalkem betyder trots allt att Shimon och Levi kommer att separeras från varandra. När de var tillsammans kunde de skapa stor förödelse, då den enes ilska smittade av sig på den andre. Men om de hölls åtskilda kunde deras individuella ilska mattas av och till slut försvinna. Ur detta perspektiv, förklarade Yaacov att alla sorters ilska är av ondo.

Ilska är, förstås, en känsla. Man kan inte kontrollera hur man känner, men man kontrollera sitt eget agerande. Så även om man känner ilska, är det slutliga målet att inte låta ilskan styra ens handlande. Som Rav Nachman säger: ”du kan inte sluta fred med ilska”.