Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: VAD SÄGER MAN TILL EN NOBELPRISTAGARE?
av Rabbin Meir Horden

Fråga: Jag studerar på ett universitet där vissa lärare anses vara stora genier och vissa av dem till och med har förärats Nobel-priset. Vissa av dem är judar, andra inte. Vissa av judarna följer Tora och mitzvot. Vilken välsignelse ska jag säga när jag möter de olika professorerna?

Svar: Om man ser en mycket vis person som är jude och som följer Tora och mitzvot säger man
Baruch ata Adonai Eloheinu melech ha’olam she’chalak mechochmato lireiav
Det kan handla om en stor rabbin eller någon annan mycket kunnig judisk människa.

Om man möter en person som är mycket lärd, men som inte är jude eller inte följer Tora, så säger man en annan välsignelse och utelämnar G-ds namn.
Baruch she’natan mikvodo l’vasar vadam

Skillnaden mellan de två välsignelserna har att göra med den speciella kopplingen mellan det judiska folket och G-d och det är därför man använder ordet ”chalak”. Ordet betyder att du har någonting som du delar med dig av till andra.

Vi är mycket stolta över att det även detta år är ett antal judar som fått Nobel-priset. Det svenska folket gör en mycket vacker handling då man delar ut priset till människor som bidrar till att göra världen till en bättre plats.